Afwegingschema

Hoe zat het ook al weer?

In het principebesluit van de gemeente is locatie 5 (direct achter de onthardingslocatie) aangewezen als voorkeurslocatie. De gemeente aangegeven nogmaals te kijken naar de gemaakte afwegingen van de locaties. Om een goede afweging te kunnen maken is er een afwegingenschema opgesteld.

Tussenvariant

Tijdens het opstellen van het afwegingenschema is ook gekeken naar een tussenvariant van de locaties 2 en 5. Ook deze locatie is toegevoegd aan het afwegingenschema. Deze locatie is naast het bestaande gebouw zoals locatie 2, maar verder naar achteren.

Locatie 2 Locatie 2A Locatie 5

Wie mag reageren op de heroverweging?

Iedereen die van mening is dat hij of zij een belang heeft m.b.t. de locatie mag reageren. Zowel Vitens als de gemeente hechten veel waarde aan uw mening.

Hoe moet ik reageren op het heroverwegingsschema?

U kunt hiervoor dit Excel-bestand gebruiken. Het ingevulde bestand kunt u mailen naar: waterontharder@vitens.nl.

Schema afweging locaties Vitens Schema afweging locaties gemeente 

Tot wanneer kan ik reageren?

U kunt reageren tot en met 26 november 2017. Na 26 november gaat Vitens alle reacties verwerken en aan de gemeente overhandigen.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?

Als alle afwegingen verzameld zijn zal Vitens het verzoek doen aan het College om een definitief besluit te nemen. Er is op dit moment door de gemeente nog geen afweging gemaakt.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement