Bouw installatie voor doorlevering drinkwater

Vitens gaat op haar locatie De Pol een installatie bouwen die ervoor zorgt dat de gemeenten Oost Gelre en Oude IJssel ook in de nabije toekomst de beschikking hebben over een betrouwbare drinkwaterlevering.

Wat gaat er precies gebeuren?

Realisatie van een nieuw gebouw met een installatie voor doorlevering van drinkwater. Deze nieuwbouw komt te staan in de directe omgeving van het bestaande productiegebouw De Pol langs de Hulleweg. Omdat een groot deel van het drinkwaterleidingwerk in de grond rondom de bestaande productiegebouw buiten gebruik is gesteld, wordt deze verwijderd. Dit betekent dat een groot deel van het direct omliggend terrein tijdelijk uitgegraven wordt. Tenslotte wordt ook de hoge (metalen) loods verwijderd.

Waarom is dit nodig?

Vitens garandeert 24/7 schoon en betrouwbaar kraanwater. Door de nieuwbouw kunnen onze klanten in de gemeente Oost Gelre en gemeente Oude IJssel ook in de nabije toekomst blijven rekenen op continue levering van goed en betrouwbaar kraanwater.

De bestaande gebouwen zijn ongeschikt voor een duurzame bedrijfsvoering naar de toekomst maar hebben wel een cultuur historische waarde als industrieel erfgoed. Er wordt nog onderzocht of er een alternatieve bestemming gevonden kan worden voor deze bijzondere gebouwen.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats van half augustus 2018 tot naar verwachting het eerste kwartaal van 2020.

Wie voert de werkzaamheden uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door GMB.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Vitens probeert de overlast voor (direct) omwonenden zo laag mogelijk te houden, toch kunnen wij niet voorkomen dat u enige hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Deze hinder bestaat voor de woningen op het terrein van Vitens hoofdzakelijk uit geluidsoverlast als gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden en (tijdelijke) wijzigingen in de toegangswegen binnen het Vitens terrein.

Op de Hulleweg kan hinder worden ondervonden als gevolg van bouwverkeer.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement