Renovatiewerkzaamheden productiebedrijf Het Engelse Werk

Wat gaat er gebeuren?

Op productiebedrijf Het Engelse Werk filteren wij grondwater om schoon drinkwater te leveren aan onze klanten in Zwolle en omgeving. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende filterinstallaties. De komende jaren gaan wij deze installaties renoveren, vervangen en verplaatsen. Hierbij wordt een deel van de installaties één op één vervangen en op dezelfde locatie teruggeplaatst. Voor de behuizing van drie filterketels wordt een nieuw filtergebouw met bijbehorende waterkelder gerealiseerd.

Waarom is dit nodig?

Vitens garandeert 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater. Door de renovatie, vervanging en verplaatsing van de deze installaties kunnen onze klanten in Zwolle en omgeving ook in de nabije toekomst blijven rekenen op continue levering van goed drinkwater.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Vanaf april starten wij met de voorbereidingswerkzaamheden voor de renovatie en de nieuwbouw. Het streven is om de bouw van het nieuwe filtergebouw in anderhalf jaar af te ronden. De renovatie van de installaties die één op één vervangen gaan worden mag alleen in het laagseizoen (vanaf 1 september tot 1 april) worden uitgevoerd. Dit betekent dat jaarlijks een deel van de installaties vervangen wordt. Deze werkzaamheden zullen daarom vier jaar duren.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Door de uitvoerende partijen, onder leiding van hoofdaannemer Salverda, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Er worden maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen. Toch kunnen wij niet voorkomen dat u enige hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden, te denken valt hierbij aan geluid van de bouwplaats en extra transportbewegingen op de toegangswegen. Met de uitvoerende partijen wordt afgesproken dat zwaar transport en intensief werkverkeer wordt afgestemd met de start- en eindtijden van SBO De Brug, zodat genoemd transport niet plaatsvindt tijdens het brengen en halen van de kinderen. De openbare weg zal bij vervuiling ten gevolge van onze werkzaamheden worden schoongemaakt. Ook valt te denken aan het plaatsen van waarschuwingsborden en verkeersspiegels en zo nodig het inzetten van verkeersregelaars.

Contact:

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar hetengelsewerk@vitens.nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement