Vernieuwen zuiveringsinstallatie drinkwaterproductiebedrijf Goor en aanpassen Herikerberg

Werkzaamheden medio 2017 – begin 2021

Wat gaat er gebeuren?

Vitens vernieuwt de zuiveringsinstallatie van het drinkwaterproductiebedrijf Goor en sluit de zuivering van Herikerberg. Dit is nodig om ook in de toekomst de productie en levering van betrouwbaar drinkwater te kunnen waarborgen. Nadat de nieuwe zuiverings- en onthardingsinstallatie in Goor in bedrijf is genomen, wordt de zuivering in Herikerberg gesloopt. De waterwinputten rondom Herikerberg blijven wel in gebruik.Het water dat daar wordt opgepompt, mengen we met water van Goor; daar wordt het gezuiverd en onthard. Dat betekent in de toekomst kraanwater van nóg betere kwaliteit.

Productiebedrijf Herikerberg en het twee kilometer verder gelegen productiebedrijf Goor voorzien het gebied "Hof van Twente" voor een belangrijk deel van drinkwater. Ook wordt een deel geleverd aan Hengelo, Almelo en Enschede via een zogenaamd doorleveringsstation Delden. Om het ecologisch waardevolle gebied van Herikerberg te ontzien, wordt de zuiveringsinstallatie van het productiebedrijf Herikerberg verplaatst naar Goor.

 Nieuwbouw in 3D

U kunt de tekeningen van de nieuwbouw Goor via Virtual Reality in 3D bekijken. Dit kunt u het best via deze link op de webbrowser van uw smartphone bekijken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwperiode kunnen omwonenden hinder ondervinden door aan- en afvoer van zwaar materieel op de wegen rondom het productiebedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat omwonenden te maken krijgen met hinder door de aanleg van een drinkwaterleiding van Goor naar Herikerberg.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vitens start in de loop van 2017 met de werkzaamheden en verwacht eind 2020 / begin 2021 de werkzaamheden af te ronden.

Klankbordgroep

Belanghebbenden en belangstellenden uit de omgeving van de nieuwe locatie zijn sinds 2010 betrokken in een klankbordgroep.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.