Vernieuwen zuiveringsinstallatie drinkwaterproductiebedrijf Goor en aanpassen Herikerberg

Werkzaamheden medio 2017 – eind 2020

Wat gaat er gebeuren?

Vitens vernieuwt de zuiveringsinstallatie van het drinkwaterproductiebedrijf Goor en sluit de zuivering van Herikerberg. Deze sluiting is nodig om het ecologisch waardevolle gebied van Herikerberg te ontzien. Nadat de nieuwe zuiverings- en onthardingsinstallatie in Goor in bedrijf is genomen, wordt de zuivering in Herikerberg gesloopt. De waterwinputten en het reservoir rondom Herikerberg blijven wel in gebruik. Het water dat daar wordt opgepompt, mengen we met water van Goor; daar wordt het gezuiverd en onthard. Dit alles betekent in de toekomst kraanwater van nóg betere kwaliteit.

Productiebedrijf Herikerberg en het twee kilometer verder gelegen productiebedrijf Goor voorzien het gebied "Hof van Twente" voor een belangrijk deel van drinkwater. Ook wordt een deel geleverd aan Hengelo, Almelo en Enschede via een zogenaamd doorleveringsstation Delden.

 Nieuwbouw in 3D

U kunt de tekeningen van de nieuwbouw Goor via Virtual Reality in 3D bekijken. Dit kunt u het best via deze link op de webbrowser van uw smartphone bekijken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwperiode kunnen omwonenden hinder ondervinden door aan- en afvoer van zwaar materieel op de wegen en bouwactiviteiten rondom het productiebedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat omwonenden te maken krijgen met hinder door de aanleg van een drinkwaterleiding van Goor naar Herikerberg.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vitens start in de loop van 2017 met de werkzaamheden en verwacht eind 2020 de werkzaamheden af te ronden.

Klankbordgroep

Belanghebbenden en belangstellenden uit de omgeving van de nieuwe locatie zijn sinds 2010 betrokken in een klankbordgroep.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar projectgoorherikerberg@vitens.nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement