Lizard Lane

Wat gaat er gebeuren?

Vanwege de veiligheid moeten de bomen onder de hoogspanningsmasten op ons waterwingebied Soestduinen gekapt worden. Verschillende gebiedseigenaren en gebruikers met eigendom onder de hoogspanningsmasten slaan nu de handen ineen om samen een heidecorridor te realiseren voor beschermde soorten zoals de zandhagedis (vandaar de naam Lizard Lane). De heidecorridor verbindt de heideterreinen van vliegbasis Soesterberg met de heideterreinen van waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers.

Hier kunt u meer over de plannen lezen.

Wanneer staan de werkzaamheden gepland?

Op dit moment worden de vergunningen aangevraagd. We verwachten in het najaar 2018 met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Wat gaat u er van merken?

Als u voorbij het waterwingebied wandelt, kunt u de werkzaamheden zien. Voor de heideontwikkeling en de veiligheid is het een voorwaarde om enkele bomen te kappen en zal de grond afgeplagd worden. Het terrein zelf is niet toegankelijk. Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt in delen van het gebied een zandwal aangelegd.

Lizard Lane

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement