Naar Overzicht

Nieuw drinkwaterreservoir Putten

Voor een toekomstbestendige waterlevering

Op de productielocatie in Putten bouwt Vitens vanaf februari 2019 een nieuw waterreservoir. Projectmanager Wouter de Schipper: “De twee bestaande reservoirs zijn aan vervanging toe. Daarom bouwen we eerst een nieuw exemplaar, dat bestaat uit twee compartimenten met een totale inhoud van 3500 kuub. Daarna halen we de oude exemplaren weg.” De oplevering van dit project staat gepland vóór de zomer van 2020.

Het waterreservoir maakt onderdeel uit van een zuiveringsinstallatie, die water levert aan inwoners van Putten en Garderen. De Schipper: “Het reservoir zorgt enerzijds voor het opvangen van piekmomenten in het drinkwaterverbruik en anderzijds dat de zuivering met een vaste capaciteit wordt belast.” Daar gaan we wat dieper op in.

Evenwicht bij zuivering en levering
“Vitens wint en zuivert water en levert dit vervolgens aan de klant. De klanten gebruiken verdeeld over de dag niet dezelfde hoeveelheid water. Er is in de ochtend en de avond altijd sprake van piekmomenten, want dan douchen en koken we bijvoorbeeld. Waterreservoirs zorgen ervoor dat we ook tijdens de piekmomenten aan de watervraag blijven voldoen en er een constante hoeveelheid water over de zuiveringsinstallatie gaat.”

Veiligheid voorop
Terug naar de bouw van het nieuwe waterreservoir. Aannemer Salverda legt het nieuwe drinkwaterreservoir ten zuiden van het bestaande productiegebouw aan. Om de toegang tot kwalitatief goed drinkwater te garanderen, verwijdert de aannemer de twee oude reservoirs pas als de nieuwe volop getest en in gebruik is. “Dit project gaat gepaard met zwaar bouwverkeer. Daarom krijgt verkeersveiligheid veel aandacht. Zo is bijvoorbeeld de maximumsnelheid van de aangrenzende N303 tijdelijk aangepast van 80 naar 50 kilometer per uur en werken we met verkeersregelaars op momenten dat er veel zwaar transport plaatsvindt. Dat is cruciaal, want langs de provinciale weg ligt een tweezijdig fietspad waar veel scholieren gebruik van maken.”

Op een prachtplek
Vitens heeft vooraf met de naaste buren gesproken over het project. “Dan ga je niet alleen in gesprek over het waterreservoir, maar heb je het ook over de onvermijdelijke geluidsoverlast. Net zoals je dat zelf doet als je bijvoorbeeld je huis grondig gaat verbouwen. Ook daarbij probeer je rekening met elkaar te houden.” De overige omwonenden zijn per brief geïnformeerd én Vitens plaatst een informatiebord bij de locatie. De Schipper tot slot:“Het is mooi om te vertellen en om te zien dat productiebedrijf Putten in een prachtig gebied ligt en dat we de locatie daar zoveel mogelijk in willen laten opgaan. Tegen het gebouw komt bijvoorbeeld aflopende grond met heide en op de plek van de oude waterreservoirs komt beplanting die aansluit bij de bosrijke omgeving.”
 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement