Naar Overzicht

Wageningseberg

Naar betere opslag van drinkwater

Op de Wageningseberg bij de karakteristieke watertoren in Wageningen bouwt Vitens een nieuw drinkwaterreservoir plus een gebouw met installaties. “De nieuwbouw gaat straks prachtig op in de omgeving, mede omdat we veel nieuw groen aanplanten”, zegt senior projectleider Bouwkunde Mark Scheerder. Hij neemt ons mee de berg op.

Hier wordt het water uit de nabijgelegen twintig waterwinputten na zuivering opgeslagen in twee zogenaamde reinwaterkelders. Jaarlijks stroomt er gemiddeld 3,3 miljoen kuub drinkwater uit de kelders via het leidingnet naar de klanten in Wageningen. Scheerder: “In de periode september 2019 tot en met medio 2020 is aannemer Hegeman Bouw & Infra B.V. hier aan de slag om zowel de drinkwateropslag als het groen een kwaliteitsimpuls te geven.”
Senior projectleider Bouwkunde Mark Scheerder: “We geven zowel de drinkwateropslag als het groen in de omgeving een kwaliteitsimpuls.”
Bouwen aan beter
Van de twee reinwaterkelders is er al één gesloopt. “Op deze plek bouwen we een nieuwe kelder en de andere kelder renoveren we. Tussen de kelders komt een nieuw gebouw voor de besturing en de distributiepompen met daarin een waterslagvoorziening. Deze voorziening vervangt de functie van de huidige watertoren, die na afronding van de werkzaamheden wordt overgedragen aan BOEi, de nieuwe eigenaar.”

Groen moet je doen
Ondanks het feit dat het hier om een logistiek uitdagend bouwproject gaat op een klein perceel, verandert er straks niet veel aan het beeld van de locatie. “De kelders gaan nog steeds mooi op in de omgeving door de grond die er tegenaan en de begroeiing die erop ligt. Voor het gebouw is gekozen voor een ontwerp waarbij het bestaande groen zoveel mogelijk in tact blijft en het pand door de vorm en het gebruik van duurzame materialen voor een zo groot mogelijk deel wordt opgenomen in de natuurlijke omgeving. Bovendien krijgt de nabijgelegen gemeentelijke bosstrook een kwaliteitsimpuls door aanplant van nieuwe bomen.”

Slim plannen, zorgvuldig uitvoeren
Het is geen sinecure om in zo’n mooie omgeving zo’n groot project uit te voeren. De planning is zo opgesteld dat de installatie na een uitgebreide testfase begin 2021 in gebruik wordt genomen. De aannemer gebruikt tijdens de bouw een tijdelijke bouwweg langs de houtwal en neemt maatregelen om de bomen en het andere groen op het terrein te beschermen. Scheerder tot slot: “En ‘last but not least’ houdt Vitens samen met de aannemer de omwonenden goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo organiseerden we een koffiebijeenkomst toen de werkzaamheden startten. Want een goed contact met je buren is reuze belangrijk en samen weet je nu eenmaal meer dan alleen.”

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement