Nieuwbouw en renovatie productielocatie Noardburgum

Om de drinkwaterlevering van Friesland voor de toekomst veilig te stellen, is een renovatie en nieuwbouw op de productielocatie Noardburgum noodzakelijk. Project management Officer O&A Maaike Tolsma: “Hierbij hebben we oog voor het verduurzamen van het drinkwaterproductieproces. Want door het toepassen van een efficiëntere zuiveringstechniek van het water, leveren we straks meer drinkwater. Met dezelfde hoeveelheid gewonnen grondwater.”

De vraag naar schoon en betrouwbaar drinkwater in de provincie Friesland neemt toe. Het productiebedrijf Noardburgum, het op één na grootste productiebedrijf van Vitens, vervult hierin een essentiële rol. Het grondwater uit Ritskebos, Garijp, Nij Beets en Noardburgum komt hier samen. En wordt gezuiverd tot drinkwater.

Noardburgum
''Huidige locatie aan de Rijksstraatweg te Noardburgum.”

We staan voor een uitdaging

De werking van de huidige zuivering, de pompinstallaties en de gebouwen vermindert. En de kosten voor het onderhoud nemen toe. Tolsma: “Ook staan wij voor een uitdaging: de kwaliteit van het grondwater verslechtert door de verzilting van de Friese bodem. Verzilting betekent dat het zoutgehalte van het grondwater toeneemt. Hierdoor is het steeds moeilijker om voldoende water met een goede kwaliteit te leveren. Wij werken daarom aan een efficiëntere zuiveringstechniek. Waardoor wij beter het zout kunnen filteren.”

Het ontwerp is gereed

Het project zit in de voorbereidende fase. Het ontwerp is nu gereed voor de nieuwe zuiveringsinstallatie. Tolsma: ''De planning is dat de bouw hiervan start eind 2024. In 2029 moet de nieuwe zuiveringsinstallatie volledig in bedrijf zijn. Daarna worden de huidige zuiveringsgebouwen gesloopt. En we richten het terrein 'natuurlijk' in. Zodat het bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. De vervanging van de distributiepompen ronden we al af voor de zomer van 2024. Hierdoor is de levering van water naar de klant weer voor de toekomst gegarandeerd.''

Bovenaanzicht
''Impressie bovenaanzicht nieuwe zuiveringsinstallatie (links de Rijksstraatweg)''
Vooraanzicht

“Impressie zijaanzicht rechts vanaf het Terluinslaantje”

Zijaanzicht

“Impressie zijaanzicht links vanaf de Dokter Ypeylaan”

Zijaanzicht achterzijde
“Impressie zijaanzicht links vanaf de Klaas Piersreed

Werkzaamheden rondom locatie Noardburgum

Werkzaamheden Rijksstraatweg 

Vitens heeft alle drinkwaterleidingen tussen het kruispunt Quatrebras en Noardburgum vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hak. De werkzaamheden op het zuidelijke deel van de Rijksstraatweg zullen voor de bouwvak 2022 gereed zijn, hierdoor zal de snelheidsbeperking op de Rijkstraatweg opgeheven worden. De zuidelijke parallelweg zal weer opgesteld worden voor verkeer. 
Na de bouwvak 2022 zullen de reconstructie werkzaamheden op eigen terrein verder afgerond worden.
Situatie Rijksstraatweg

Aanleg ruwwaterleiding 

Momenteel wordt er een ruwwatertransportleiding aangelegd tussen winterrein Garyp en productiebedrijf Noardburgum.  
Dit project maakt deel uit van het grote renovatie- en nieuwbouwplan productielocatie Noardburgum, maar is voor de sturing van de verschillende waterstromen ook belangrijk voor de bedrijfszekerheid van de huidige productie. Naar verwachting zullen de werkzaamheden zullen eind september gereed zijn. De verkeerstremmingen zullen voor de bouwvak 2022 verwijderd zijn. Het gaat hierbij om de locaties; Oude Commissieweg, Zomerweg en de Sintrale As. 
Situatie transportleiding

In contact met de omgeving

Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte. Daarnaast organiseren wij informatiebijeenkomsten en sturen we nieuwsbrieven. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via noardburgum@vitens.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen of opmerkingen heeft of u kunt bellen met Annelies Tigchelaar, projectgebonden omgevingsmanager via 06-22279011.

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement