Nieuwbouw en renovatie productielocatie Noardburgum

Om de drinkwaterlevering van Friesland voor de toekomst veilig te stellen, is een renovatie en nieuwbouw op de productielocatie Noardburgum noodzakelijk. Project management Officer O&A Maaike Tolsma: “Hierbij hebben we oog voor het verduurzamen van het drinkwaterproductieproces. Want door het toepassen van een efficiëntere zuiveringstechniek van het water, leveren we straks meer drinkwater. Met dezelfde hoeveelheid gewonnen grondwater.”

De vraag naar schoon en betrouwbaar drinkwater in de provincie Friesland neemt toe. Het productiebedrijf Noardburgum, het op één na grootste productiebedrijf van Vitens, vervult hierin een essentiële rol. Het grondwater uit Ritskebos, Garijp, Nij Beets en Noardburgum komt hier samen. En wordt gezuiverd tot drinkwater.

Noardburgum
"Door het toepassen van een efficiëntere zuiveringstechniek, leveren we straks meer drinkwater. Met dezelfde hoeveelheid gewonnen grondwater.”

We staan voor een uitdaging

De werking van de huidige zuivering, de pompinstallaties en de gebouwen vermindert. En de kosten voor het onderhoud nemen toe. Tolsma: “Ook staan wij voor een uitdaging: de kwaliteit van het grondwater verslechtert door de verzilting van de Friese bodem. Verzilting betekent dat het zoutgehalte van het grondwater toeneemt. Hierdoor is het steeds moeilijker om voldoende water met een goede kwaliteit te leveren. Wij werken daarom aan een efficiëntere zuiveringstechniek. Waardoor wij beter het zout kunnen filteren.”

Werken aan het nieuwe ontwerp

Het project zit in de voorbereidende fase. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe zuiveringsinstallatie. Tolsma: “De bouw hiervan start in 2023. In 2026 moet de nieuwe zuiveringsinstallaties volledig in bedrijf zijn. Daarna worden de huidige zuiveringsgebouwen gesloopt. En we richten het terrein ‘natuurlijk’ in. Zodat het bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. De vervanging van de distributiepompen ronden we al af voor de zomer van 2023. Hierdoor is de levering van water naar de klant weer voor de toekomst gegarandeerd.”

In contact met de omgeving

Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte. Daarnaast organiseren wij informatiebijeenkomsten en sturen we nieuwsbrieven. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via noardburgum@vitens.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen of opmerkingen heeft.

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement