Naar Overzicht

Verhuizing van zuivering

Van Herikerberg naar Goor

In de gemeente Hof van Twente in de provincie Overijssel staat een aantal van de 93 productiebedrijven van Vitens. “In de periode 2017 tot en met 2020 sluiten we de zuiveringsinstallatie van het productiebedrijf op de Herikerberg en vernieuwen we de installatie van het productiebedrijf in Goor”, zegt Project Management Officer Marja Slotboom. Ze legt uit waarom dit project nodig is en wat het oplevert én ze sluit af met een uitnodiging.

“Ik trap af met wat cijfers. Het water uit Herikerberg en Goor wordt gebruikt door klanten in de gemeenten Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Vitens produceert hier straks ruim 14.000 kuub drinkwater per dag. Op jaarbasis is dat ongeveer 5 miljoen kuub”, aldus Slotboom.

Project Management Officer Marja Slotboom: “We nemen compenserende maatregelen voor de natuur. We bouwen een vleermuizenkelder in het waterwingebied.”

Van oud in het bos
De productielocatie op de Herikerberg ligt in een beschermd stuk bos dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. De zuiveringsinstallatie is verouderd. “Onder andere om de natuur te ontzien en te kunnen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd, sluiten we de zuiveringsinstallatie. De waterwinputten en het reservoir blijven wel bestaan op deze locatie.”

Aanleg van de ruwwaterleiding tussen Herikerberg en Goor
Naar nieuw nabij bebouwing
De productielocatie in Goor ligt net naast de bebouwde kom en bestaat uit een wingebied, een watertoren én een zuiveringsinstallatie. Vitens vernieuwt deze installatie - die voor het grootste deel in een nieuw gebouw komt te staan - compleet van A tot Z. Het gebouw wordt zodanig afgewerkt dat het een mooi geheel vormt met de omgeving. “Sinds december 2019 wordt het water van Herikerberg gezuiverd en onthard in Goor. Dit betekent dat klanten in Markelo, Delden en de omliggende plaatsen zachter water krijgen. Ook is gestart met de sloop van de zuivering op Herikerberg.”
Nieuwbouw Goor in volle gang

In gesprek over een grote klus
Om goed in gesprek te zijn met belanghebbenden en belangstellenden, is een klankbordgroep opgericht. Deze groep krijgt periodiek informatie over de werkzaamheden. Zo stond tijdens een bijeenkomst in december 2019 het opengestelde wingebied op de agenda en kreeg de klankbordgroep toen een rondleiding in het nieuwe filtergebouw. “Natuurlijk proberen we de overlast te beperken. Maar omwonenden zullen het zeker merken als we zwaar materieel aan- en afvoeren op de productielocatie en als we 2 kilometer drinkwaterleiding aanleggen. Zo’n groot project heeft nu eenmaal impact. Uiteraard sturen we omwonenden op die specifieke momenten een brief met aanvullende informatie.”

Wees welkom
Tot slot zoomt Slotboom in op de natuur. “Omdat we bouwen op de productielocatie in Goor, nemen we daar ook compenserende maatregelen voor de natuur. We bouwen een vleermuizenkelder en maken een vijver in het waterwingebied. Water dat tijdens het productieproces gebruikt is om filters te spoelen, komt na een speciale behandeling in deze vijver terecht. Dit prachtige gebied is overigens opengesteld voor publiek. Ook bezoekers met (aangelijnde) honden zijn welkom. We plaatsen speciale afvalbakken voor hondenpoep. Zo blijft het gebied schoon en voorkomen we overlast. Ik nodig iedereen van harte uit een mooie wandeling te komen maken in Goor."

 

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement