Naar Overzicht

Lizard Lane

Van de nood een deugd maken

In het waterwingebied Soestduinen van Vitens in de provincie Utrecht raakten de bomen bijna de hoogspanningsmasten. Vanwege de veiligheid moesten ze eind 2018 gekapt worden. Vitensecoloog Renée van Assema: “Er komt een nieuwe heidecorridor voor in de plaats. Zo maken we ruimte voor natuurontwikkeling. Als de werkzaamheden in november 2019 zijn afgerond, heeft de natuur een aantal jaren nodig om te ontwikkelen tot een volwaardige heide.”

Lizard Lane laat zien dat bomenkap niet gepaard hoeft te gaan met het verdwijnen van natuur. Verschillende gebiedseigenaren en gebruikers van het gebied sloegen de handen ineen en kwamen tot het plan een heidecorridor aan te brengen tussen de heide van vliegbasis Soesterberg en die van waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers. Van Assema: “Dit is een prachtig praktijkvoorbeeld van samenwerken aan heideherstel en uitbreiden van het leefgebied van bijzondere planten en dieren.
Vitensecoloog Renée van Assema: “Beschermde diersoorten zoals de zandhagedis – Lizard in het Engels – nemen hun intrek op de heide.”

Leefgebied voor beschermde diersoorten
Er worden bomen weggehaald én er komen geleidelijke overgangen met lage en hoge vegetatie. Zo ontstaat een gevarieerde bosrand waar vlinders op afkomen. Maar daar blijft het niet bij. “Straks kun je nog veel meer verscheidenheid aan diersoorten waarnemen. Met de uitbreiding van de heide komt er een groter leefgebied voor heidevogels als de boomleeuwerik en de tapuit. En beschermde diersoorten zoals de zandhagedis, het heideblauwtje en de kommavlinder nemen hun intrek. Ook laat de ringslang straks mogelijk meer van zich zien.”

Van plaggen tot volwaardige heide
Om het grondgebied geschikt te maken voor heidecorridor Lizard Lane, start Vitens vanaf september 2019 met het plaggen van de bovengrond en in het inzaaien van heide. Door het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing, is de bodem straks in topconditie voor de heide om te kiemen. Ook komt er langs het spoor een zandwal met struiken. Zo kijken omwonenden niet direct tegen het spoor aan. “We hopen deze werkzaamheden binnen drie maanden af te ronden. Daarna heeft de natuur een aantal jaren nodig om te ontwikkelen tot een volwaardige heide, met prachtige soorten als stekelbrem, kruipbrem en roze heikorst.” 

 

Actueel

Van 9 september 2019 tot en met eind oktober 2019 voert aannemer Verheij grondwerkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Boomstronken verwijderen van bomen die weer uitlopen na het kappen
  • Plaggen van de bovenste grondlaag
  • Transporteren van de vrijgekomen grond naar de locatie van de twee grondwallen
  • Realiseren van de twee grondwallen met de vrijgekomen grond
  • Aanplanten van de grondwallen en beplantingsvakken met bosplantsoen
  • Uitstrooien van heidemaaisel

Om overlast voor de bewoners te beperken is de verstoringsperiode op het terrein van Hilton Royal Parc Soestduinen zo kort mogelijk. De werkzaamheden starten op het terrein van Vitens en gaan vervolgens in westelijke richting. Het terrein van Hilton Soestduinen wordt uitsluitend benaderd via het terrein van Vitens of gemeente Soest.

 

 

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement