Naar Overzicht

Productielocatie Apeldoorn

Nieuwe spoelwaterinstallatie

Vitens vervangt sinds begin 2019 op het productiebedrijf aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn drie spoelwatervijvers, die aan het einde van hun levensduur zijn. “De gloednieuwe spoelwaterinstallatie bestaat begin 2020 niet meer uit vijvers, maar uit twee reservoirs”, zegt projectmanager Lotte Rorije. Zij licht het project toe en trapt af met ‘lesje spoelwaterbehandeling’.


“Op onze productielocaties maken we van grondwater drinkwater. Hiervoor zuiveren we het water met filters. Die filters maken we natuurlijk ook schoon. Dat noemen we spoelen. Het spoelwater dat dan overblijft, gebruiken we niet meer om drinkwater te maken, want dat bevat stoffen zoals kalk. Wij vangen dit apart op in de zogenaamde spoelwaterinstallatie. Daar zakken die deeltjes in twee dagen naar de bodem en wordt het afgevoerd als slib. Daarna is het water zuiver genoeg om terug te brengen in de natuur. We pompen het water uit de spoelwaterinstallatie naar de bestaande infiltratievijvers op ons terrein. Van daaruit zakt het water weer de grond in."

Van drie vijvers naar twee reservoirs
Terug naar het productiebedrijf. Aan de Amersfoortseweg worden de drie spoelwatervijvers vervangen door twee nieuwe reservoirs met elk een doorsnede van maar liefst 15 meter. De reservoirs hebben dezelfde functie als de vijvers en steken ongeveer twee meter boven de grond uit. Ze vallen niet op, omdat er om heen nieuw groen wordt aangeplant. “Aannemer Van Haarst voert de werkzaamheden samen uit met Rook Pijpleidingenbouw B.V. en Stork. De overlast voor de buurt is beperkt, omdat alles op Vitens-terrein plaatsvindt. Wel kan er tijdens de bouwperiode sprake zijn van meer (bouw)verkeer. Dat beperken we tot een minimum. Voor de verkeersveiligheid plaatsen we verkeersborden en zetten we op gezette tijden verkeersregelaars in. Dat hebben we de omwonenden uiteraard ook laten weten bij de start van het project.”

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement