Naar Overzicht

Vlieland

Van oude naar nieuwe waterwinputten

In waterwingebied Bokkendal vervangt Vitens in de periode september 2019 tot en met maart 2020 de waterwinputten. Procesoperator Eilanden Cees Potiek: “Sinds 1950 wordt hier water gewonnen. In de loop van de tijd zijn er winputten toegevoegd en vernieuwd. Nu is het tijd voor een grote renovatieslag.”

Vitens pompt op jaarbasis zo’n 217.340 kuub water op uit de zoetwaterbel onder Vlieland. Zo’n 40.500 kuub wordt gewonnen in Bokkendal. Het overige water komt uit de andere twee waterwingebieden op het eiland. Na zuivering op productielocatie Vuurboetsduin levert Vitens het drinkwater via het leidingnet af aan alle gebruikers op het eiland.

Procesoperator Eilanden Cees Potiek: “Tijdens de werkzaamheden winnen we water voor het eiland in Diep en Zuid. Zodra het toeristenseizoen van start gaat, is óók Bokkendal weer volledig operationeel.”
Werk in uitvoering
In Bokkendal liggen op het terrein van ruim 100.000 vierkante meter acht waterwinputten. Potiek: “Vijf daarvan zijn oud en aan vervanging toe. Daarom nemen we deze uit productie. We vullen ze met klei om de bron te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Drie andere putten worden gerenoveerd. Bovendien boren we vijf nieuwe waterwinputten en richten die in. Ook vervangen we de infrastructuur in het gebied, van pompen en putkopconstructies tot en met het complete leidingwerk.”
Op de productielocatie Vuurboetsduin zuivert Vitens het water.
Over zandhagedissen en eilandvegetatie
De werkzaamheden vinden plaats in de herfst en de winter. In dat jaargetijde is Bokkendal populair onder zandhagedissen. Om te voorkomen dat deze reptielen gestoord worden in hun winterslaap, schermt Vitens het gebied tijdens de werkzaamheden af met faunaschermen. “Om te zorgen dat het waterwingebied na de renovatie goed en snel één wordt met het duinlandschap, bedekken we het met hooi van het eiland. Het hooi verteert en de zaden die achterblijven zorgen voor de typische eilandvegetatie.”

Seizoenswerk
Het is geen toeval dat de werkzaamheden in de wintermaanden plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden zet Vitens de waterwinning in Bokkendal tijdelijk stil. En dat kan alleen in de winter, omdat er dan veel minder water gebruikt wordt op het eiland dan in de zomer. Potiek illustreert dit met sprekende cijfers: “Op 17 januari 2019 is er 244 kuub water geleverd op het eiland. Op 1 september 2019, tijdens ‘Into the great Wide Open’ tikte de teller 1.102 kuub aan. Tijdens de werkzaamheden wint Vitens water voor Vlieland in de twee waterwingebieden Diep en Zuid. Zodra het toeristenseizoen van start gaat, is óók Bokkendal weer volledig operationeel.”
 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement