Noardburgum Versnelde capaciteitsuitbreiding

 

Capaciteit drinkwaterlocatie Noardburgum met 2 miljoen m3 uitgebreid

Onze drinkwaterproductielocatie Noardburgum in Friesland is uitgebreid van 12 miljoen m3 naar 14 miljoen m3 per jaar. Hiermee kan de drinkwaterproductielocatie jaarlijks 600 olympische zwembaden extra drinkwater leveren. Vitens vangt met deze vergroting van de drinkwatercapaciteit een deel op van de vergrote vraag naar drinkwater in de provincie Friesland. De komende maanden vinden op Noardburgum nog enkele afrondende werkzaamheden plaats en worden de puntjes op de ‘I’ gezet. Op zaterdag 14 april is Noardburgum open voor publiek tijdens Watermakers. Lees hieronder meer over het project.

Wat houdt het project in Noardburgum in?

Vitens is voortdurend bezig om de productie van drinkwater kwalitatief en kwantitatief op een goed peil te houden. In verband met een groeiende vraag naar water is het nodig de productie van drinkwater uit te breiden op productiebedrijf Jhr. Storm van ’s Gravesande aan de Rijksstraatweg te Noardburgum. Er is ruim voldoende ruimte in de waterwinvergunning aanwezig, de beschikbare zuiveringscapaciteit is echter te beperkt.

Door het bouwen van een “tijdelijke” installatie wordt in betrekkelijk korte tijd de zuiveringscapaciteit met 2 miljoen m3 uitgebreid. Deze tijdelijke installatie zal voor een periode van 10 tot 15 jaar in gebruik worden genomen. Voor de lange termijn worden definitieve plannen ontwikkeld voor de totale renovatie van Noardburgum. De installatie voor het zuiveren van het grondwater wordt ondergebracht in een bestaand gebouw.

Voor de verwerking van het concentraat (slib houdend water) dat bij de productie vrijkomt, is het nodig een nieuw gebouw op te trekken. Dit gebouw komt op het terrein achter de productielocatie aan de Rijksstraatweg te staan.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden zijn op 22 juni jl. gestart en duren tot medio 2018.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de bouw van de tijdelijke installatie is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom ons productiebedrijf. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Levering van zuiveringsonderdelen bij Noardburgum

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement