Overeenkomst duurzame drinkwaterwinning Gelderland

Het beste drinkwater voor de toekomst

De verplichtingen uit de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (tot stand gekomen door de provincie Gelderland en Vitens) zijn bijna allemaal afgerond. Vitens realiseerde in de periode tussen 2008 en 2015 een groot aantal projecten voor de duurzame drinkwatervoorzieningen in Gelderland. Bijna alle projecten werden eind 2015 afgerond. In 2016 wordt nog een tweetal projecten binnen ODDG afgerond: de sluiting van de grondwaterwinning in Zutphen en de ingebruikname van het nieuwe productiebedrijf van Heek in Zeddam.

De overeenkomst bestaat uit resultaatverplichtingen en heeft drie doelen:

  1. Reductie van de totale vergunde onttrekkingscapaciteit van 185,04 tot 160 Mm3/jaar.
  2. Onderzoek en maatregelen om verdroging ten gevolge van drinkwateronttrekkingen tegen te gaan.
  3. Voldoen aan beschermingsvereisten van drinkwaterwinningen conform de Kader Richtlijn Water. Provincie Gelderland neemt hierin het voortouw met het (laten) opstellen van zogenaamde gebiedsdossiers.

Informatie over projecten sluiting van de grondwaterwinning in Zutphen en nieuwbouw Van Heek vindt u op de projectpagina's Zutphen en Zeddam. Eind 2016 zijn alle projecten binnen de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland afgerond.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement