Naar Overzicht Hammerflier

Nieuwe reinwaterkelder Hammerflier

Een extra buffer creëren

Onze vraag naar water is door de dag heen niet constant. ’s Nachts liggen we vaak te slapen en is het waterverbruik laag, maar als we ’s morgens opstaan willen we graag douchen, koffiezetten en de WC doorspoelen. De momenten dat wij water verbruiken, worden dus sterk beïnvloed door ons dagritme. Dit geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de buren en de rest van het dorp of de stad. Voor Vitens betekent dit dat het waterverbruik over de dag grote ’piekmomenten’ heeft. Om deze piekmomenten op te vangen en iedereen op elk moment van genoeg water te kunnen voorzien, heeft Vitens opslaglocaties met schoon drinkwater in grote kelders, reinwaterkelders genoemd. Deze bestaan uit een gebouwtje met pompinstallaties en een in de grond verzonken, afgesloten, betonnen bak waar gezuiverd water opgeslagen wordt. Deze kelders worden gevuld als de vraag naar drinkwater klein is en worden vervolgens tijdens een piekmoment ingezet om voldoende water te kunnen leveren. 

Een reinwaterkelder in het landschap

Situatie Hammerflier


Op de productielocatie Hammerflier is ook een reinwaterkelder aanwezig. Deze is in de jaren ’90 aangelegd samen met de rest van de productielocatie. Deze kelder functioneert nog goed, maar is inmiddels te klein geworden doordat we met z’n allen steeds meer drinkwater gebruiken. Tijdens de droge zomers van afgelopen jaren is het hierdoor af en toe spannend geweest of we tijdens de piekmomenten voldoende water aan iedereen konden leveren. 

Daarom gaan wij zo snel mogelijk (voor de zomer van 2022) een nieuwe, grotere reinwaterkelder bouwen op Hammerflier. We gaan hiervoor niet meer grondwater winnen maar kunnen wel meer water tijdelijk opslaan, waardoor we op piekmomenten langer kunnen blijven leveren. In de nieuwe reinwaterkelder kunnen we straks 2.500 kubieke meter drinkwater opslaan. Het in gebruik nemen van deze extra kelder heeft geen invloed op de grondwaterstand.

De bouw

De reinwaterkelder en bijbehorend pompengebouw krijgen een totale omvang van ongeveer 40 bij 50 meter.  Net zoals de huidige reinwaterkelder komt het nieuwe gebouw wat verzonken in de grond te liggen, waardoor het minder opvalt en beter ingepast kan worden in de omgeving. 

Daarnaast is natuurinclusief  bouwen voor Vitens een integraal onderdeel van onze bouwprojecten. Wij streven er naar om een meerwaarde voor natuur te creëren bij alle bouwwerkzaamheden.

Doorlooptijd

De bouwwerkzaamheden van de reinwaterkelder duren ongeveer 9 maanden tot een 1 jaar. De werkzaamheden staan nu gepland om in de zomer 2021 van start te gaan. Het streven is om de kelder voor de zomer van 2022 in gebruik te nemen.
Voordat de bouw van start gaat, moet er natuurlijk eerst nog een aantal stappen gezet worden. Zo wordt het ontwerp gemaakt, het bestemmingsplan wordt door de gemeente gewijzigd en er moet een aannemer gezocht worden die de bouw gaat uitvoeren. Dit is de globale planning voor het project:

  • Heden – juli 2021: ontwerp en voorbereiding bouw
  • Augustus 2021 – april 2022: bouwen
  • Mei 2022: in gebruik nemen
  • Juni – september 2022: terrein inrichten, afwerken

Laatste nieuws bouw reinwaterkelder

Mei 2021

Begin dit jaar (2021) hebben we met de direct omwonenden gesproken over de bouw en de uitstraling van de nieuwe reinwaterkelder op het terrein van de huidige productielocatie in het Hammerflier. Hierbij zijn diverse aandachtspunten en zorgen gedeeld. De opslagkelder voor drinkwater wordt 30 bij 40 meter en steekt ruim 4 meter boven het maaiveld uit. De ruimtelijke impact wordt zo klein mogelijk gehouden door een smalle gevel aan de kant van de Bakkersweg te maken. Ook wordt de gevel voorzien van hoogwaardig natuurlijk materiaal. Bovendien krijgt de kelder een gedeeltelijk groene uitstraling door er hellingen met gras tegenaan te leggen.

Aannemer bekend

Voor de bouw van de reinwaterkelder is bouwbedrijf Van Hattum en Blankevoort (VHB) gecontracteerd. Zij zijn inmiddels bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We zijn op dit moment (mei 2021) nog in afwachting van de benodigde vergunningen van de gemeente Twenterand. Voordat de werkzaamheden buiten beginnen, wordt bovendien contact opgenomen met de direct omwonenden om de mogelijke hinder te bespreken.

Inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

Vitens probeert meerwaarde voor de natuur te creëren bij alle bouw- en renovatieprojecten. Dat doen we op twee manieren. Als eerste hebben we een natuurbeleid waarbij natuurinclusief bouwen wordt omarmd. Dat betekent dat de natuur als integraal onderdeel wordt opgenomen in onze bouwprojecten. Als tweede proberen we ook plannenmakers, bedenkers en bouwers, zowel intern als extern, te inspireren om natuurinclusief te bouwen. Dit doen we met voorbeelden. Voorbeelden van elders, maar vooral ook veel voorbeelden van onze eigen productielocaties en waterwingebieden. Die voorbeelden hebben we gebundeld in een inspiratiedocument. 

Vitens inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement