Naar Overzicht Hammerflier

Mogelijke verruiming van drinkwaterwinning Hammerflier

Onderzoek naar mogelijke verruiming drinkwaterwinning Hammerflier 

Het Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwaterwinning kan worden verruimd. Vitens heeft hier een vergunning voor het winnen van maximaal 5 miljoen kubieke meter water per jaar. Daarvan wordt op dit moment 1,6 miljoen daadwerkelijk gewonnen. De provincie Overijssel en Vitens willen de winning echter niet zomaar verruimen. Er zijn onafhankelijke bureaus ingeschakeld die zorgvuldig in kaart gaan brengen welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten te voorkomen.

Stappenplan onderzoeken Hammerflier

De provincie Overijssel en Vitens willen de drinkwaterwinning in het Hammerflier niet zomaar verruimen. Er worden onafhankelijke bureaus ingeschakeld die zorgvuldig in kaart brengen welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten en dus ook schades te voorkomen.

De onderzoeksaanpak voor het Hammerflier bestaat uit de volgende hoofdstappen:

  1. Onderzoek naar grondwater (grondwatermodel, pompproeven)
  2. Onderzoek naar bodem (boringen)
  3. Onderzoek naar kwetsbaarheden (bebouwing, natuur, landbouw)
  4. Onderzoek naar mogelijkheden om het effect van de drinkwaterwinning te verminderen
  5. Zorgvuldige belangenafweging en besluitvorming over wel of niet verruimen drinkwaterwinning
  6. Starten continue monitoring grondwater en gebouwen
  7. Uitvoeren maatregelen om effecten te verminderen
  8. Indien goedgekeurd: start winning en doorlopende monitoring

De stappen 1 en 2 bevinden zich op dit moment in de afrondende fase. De resultaten hiervan zijn belangrijke bouwstenen voor het onderzoek in stap 3 en verder. De begeleidingsgroep Hammerflier wordt nauw betrokken bij de verdere aanpak van de onderzoeken.

Vragen?

Vragen over de lopende onderzoeken? Stuur dan een e-mail naar hammerflier@vitens.nl.

Foto: Put en natuur
 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement