Vitens vervangt de bestaande drinkwaterreservoirs

Vitens gaat op haar locatie in Putten een nieuw reservoir voor drinkwater bouwen en vervangt daarmee de bestaande drinkwaterreservoirs. Het reservoir wordt gebruikt om een constante hoeveelheid water over de zuivering te kunnen laten stromen en tegelijkertijd te kunnen voldoen aan de pieken en dalen in de watervraag over een dag.Wat gaat er precies gebeuren?Realisatie van een nieuw drinkwaterreservoir. Deze nieuwbouw komt ten zuiden van het bestaande productiegebouw. De oude gedateerde reservoirs worden verwijderd zodra het nieuwe reservoir in bedrijf is genomen.


Waarom is dit nodig?Vitens garandeert 24/7 schoon en betrouwbaar kraanwater. Door de nieuwbouw kunnen we ook in de nabije toekomst een continue levering van goed en betrouwbaar kraanwater bewerkstelligen.


Wanneer starten de werkzaamheden?


De werkzaamheden vinden plaats van februari 2019 tot naar verwachting het tweede kwartaal van 2020.

Wie voert de werkzaamheden uit?De werkzaamheden worden uitgevoerd door Salverda.

Wat merkt u van de werkzaamheden?Vitens probeert de overlast voor (direct) omwonenden zo laag mogelijk te houden, toch kunnen wij niet voorkomen dat u enige hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Deze hinder bestaat voor de direct omwonenden van Vitens hoofdzakelijk uit geluidsoverlast als gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Op de provinciale weg worden verkeersmaatregelen getroffen voor het (zware) bouwverkeer.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement