Naar projecten overzicht

Uitbreiding productielocatie Vechterweerd

Werkzaamheden productielocatie Vechterweerd

Drinkwater. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Drinkwater staat steeds meer onder druk door allerlei factoren. Denk aan de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is. 
Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. En de vraag naar drinkwater blijft de komende jaren stijgen. Om aan die stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, werkt Vitens in heel Overijssel aan uitbreidingsplannen. Zo ook voor productielocatie Vechterweerd.

 
Productielocatie Verchterweerd

Werkzaamheden in hoofdlijnen

Productiebedrijf Vechterweerd produceert momenteel 2 miljoen kuub drinkwater per jaar. Om aan de stijgende drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, wil Vitens haar productie verdubbelen naar 4 miljoen kuub. Deze uitbreiding past binnen onze huidige vergunning. Werkzaamheden staan gepland van augustus 2022 tot medio 2024.
Uitbreiding productiebedrijf Vechterweerd
Om de drinkwaterproductie te kunnen verdubbelen, moet Vitens het winveld uitbreiden, de zuivering aanpassen en het leidingnet optimaliseren. We voeren deze werkzaamheden in fases uit. We beginnen met de uitbreiding van het winveld en hopen medio 2023 te starten met het aanpassen van onze zuivering.

Uitbreiding winveld

De Ruiter Boringen B.V. realiseert acht nieuwe winputten in het winveld aan de Koepelallee 10-12. Ze starten maandag 29 augustus 2022 en verwachten ruim voor Kerst 2022 klaar te zijn. De Ruiter Boringen B.V. werkt op maandag tot vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur.  
Drinkwatertransportleiding
Dankzij de uitbreiding van onze productielocatie kunnen we vanaf 2024 meer drinkwater produceren. Vitens moet dit drinkwater natuurlijk ook kunnen transporteren. Het huidige leidingnet kan deze grotere hoeveelheid drinkwater niet aan. Daarom verzwaren we aanwezige leidingen en leggen we nieuwe transportleidingen aan naar Heino en Hasselt. Deze werkzaamheden starten mei 2023 en duren naar verwachting tot mei 2024. 

In contact met de omgeving

Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook organiseren we informatiebijeenkomsten en versturen we nieuwsbrieven. Wilt u deze nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een mail naar vechterweerd@vitens.nl. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar vechterweerd@vitens.nl of bel onze projectgebonden omgevingsmanager Annelies Tigchelaar (06 – 222 790 11).

 
 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement