ViA15

Wat gaat er gebeuren?

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren de netbeheerders 2019 verschillende werkzaamheden uit in de gemeente Duiven en omgeving. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Liander elektriciteitskabels, Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen en Vitens drinkwaterleidingen. Meer informatie over dit project vindt u op de pagina van RWS. Klik hier. Kijk voor actuele foto's op deze pagina.

Waarom verlegt Vitens de drinkwaterleidingen?

Als gevolg van werkzaamheden aan de A15 en A12 komt een deel van onze drinkwaterleidingen onder het asfalt te liggen. Om ervoor te blijven zorgen dat haar klanten 24/7 schoon en betrouwbaar kraanwater krijgen, moet Vitens haar waterleidingen in dit gebied verleggen.

Waar bestaan de werkzaamheden precies uit?

Voor Vitens bestaat het project VIA15 uit vier deelprojecten met ieder een eigen planning en werkzaamheden. Onderstaande afbeelding geeft de locatie van de werkzaamheden weer.

ViA15

Deelproject 1   Deelproject 2   Deelproject 3   Deelproject 4

Heeft u vragen over het project ViA15?

Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 loket. Het loket is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur. Bereikbaar via 088 797 49 13 of info@via15.nl.

Wat kan ik doen bij mogelijke schade?

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de netbeheerders Gasunie, Liander, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel toch schade ontstaan tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden? Dan kun terecht bij het ViA15 loket. Klik hier.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement