Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Naar Overzicht

ViA15: nieuwe wegen

Drinkwaterleidingen verleggen

In de periode 2019 tot en met 2022 levert Vitens een bijdrage aan het immense wegenproject ViA15. We verleggen maar liefst 7 kilometer aan drinkwaterleidingen en reconstrueren 20 waterleidingkruisingen in de gemeente Duiven en omgeving. Toezichthouder Gerrit Niemeijer: “We klaren deze klus, omdat de A12 en A15 worden verbreed en laatstgenoemde snelweg ook wordt doorgetrokken. Waar nu onze leidingen liggen, komt straks de snelweg. We maken dus ruimte voor wegenbouw.”

Om de wegen rondom Arnhem vlotter en veiliger te maken, hebben Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland besloten om de twee snelwegen te verbreden en de A15 15 kilometer door te trekken. Niemeijer: “Voordat de wegenbouwers van start kunnen, moet er nog flink wat gebeuren. Zo moet er ruimte in de grond gemaakt worden voor de nieuwe wegdelen. Verschillende partijen verleggen daarom hun leidingen en kabels: Gasunie de hoofdgasleidingen, Liander elektriciteitskabels, Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen én Vitens de kilometerslange drinkwaterleidingen. Bij al deze werkzaamheden zorgen we ervoor dat onze klanten kunnen blijven rekenen op kwalitatief en betrouwbaar drinkwater.”

Toezichthouder Gerrit Niemeijer: “Waar nu onze leidingen liggen, komt straks de snelweg. We maken dus ruimte voor wegenbouw.”
Verplaatsing kolossale drinkwaterleidingen Vitens
Voor Vitens bestaat ViA15 uit vier deelprojecten. Niemeijer over de eerste twee: “Tussen het Pannerdensch Kanaal en Didam verleggen we een kolossale drie kilometer lange drinkwatertransportleiding van PVC met een diameter van 630 millimeter, omdat die precies op de plek ligt waar de snelweg komt. Deze leiding transporteert water van Arnhem naar de Achterhoek. Als tweede stap verplaatsen we de ruim 4 kilometer lange drinkwatertransportleiding met een diameter van 310 millimeter ten zuiden van de A12 naar het noorden van die snelweg om ruimte te maken. Deze leiding transporteert water naar de gemeenten Duiven, Westervoort en Giesbeek. Samen met de andere netbeheerders doen we vooraf veldonderzoek. Dan checken we bijvoorbeeld archeologie en flora en fauna van het omliggende gebied. Als dat is afgerond en we de vereiste vergunningen hebben, kan de schop de grond in.”
Reconstructie 20 drinkwaterleidingkruisingen Vitens
De andere twee deelprojecten gaan over het aanpassen van kruisingen: plekken waar de waterleidingen onder de weg door lopen. Als de weg verdiept wordt aangelegd, moet de leiding ook verlegd worden. “Het gaat concreet om 10 waterleidingkruisingen in het rivierengebied tussen Bemmel en het Pannerdensch Kanaal plus 10 kruisingen tussen het Pannerdensch kanaal en Didam."
Heldere communicatie voorop bij project ViA15
Bij zo’n groot project met zoveel betrokken partijen is communicatie met de omgeving een must. Daarom staat er op de website van opdrachtgever Rijkswaterstaat een projectpagina met meer gedetailleerde informatie. “Daarnaast informeren we de omgeving gericht over mogelijke hinder. Denk aan verkeersoverlast, eventuele schade aan gewassen en wellicht tijdelijke afsluiting van water en/of gas. Dit laatste zal overigens nooit langer duren dan een paar uur tot maximaal een werkdag”, zegt Niemeijer. “Kortom, er moet dus heel wat gebeuren voordat er straks een rechtstreekse verbinding is tussen de Rotterdamse haven en Duitsland!”

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement