Deelproject 3

Wat gaat er precies gebeuren?
Verleggen van een transport drinkwaterleiding.

Waar?
Vanaf Pannerdens kanaal tot en met Didam.

Wanneer?
Start Q2/Q3 2019, eind 2019 gereed.

Uitvoering van de werkzaamheden gaan in combinatie met Gasunie. De Gasunie is tijdens de uitvoering in de lead. Stand van zaken: Veldonderzoeken zijn afgerond; zodra de watervergunning binnen is, zal Gasunie starten met het inrichten van de werkstrook.

Wat merkt de omgeving ervan?
Zichtbaarheid in de omgeving: graafwerkzaamheden en buizenwerk; mogelijk ook nachtwerk bij aansluiten bestaand leidingnet of kruisen van wegen Mogelijke hinder: graafwerkzaamheden op agrarisch grond, eventueel gewasschade, verkeershinder.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement