Deelproject 4

Wat gaat er precies gebeuren?
Verleggen van een transport drinkwaterleiding

Waar?
Ten noorden van A12, wordt verlegd ten zuiden van A12.

Wanneer?
Q2/3 2019, eind 2019 gereed

Uitvoering van de werkzaamheden gaan in combinatie met Waterschap Rijn en IJssel; WRIJ is tijdens de uitvoering in de lead. Stand van zaken: Veldonderzoeken samen met WRIJ worden op dit moment uitgevoerd. Zakelijk recht overeenkomsten zijn grotendeels afgesloten. Zodra de watervergunning binnen is, zal WRIJ starten met het inrichten van de werkstrook.

Wat merkt de omgeving tijdens de uitvoering ervan?

Zichtbaarheid in de omgeving: graafwerkzaamheden en buizenwerk; mogelijk ook nachtwerk bij aansluiten bestaand leidingnet of kruisen van wegen Mogelijke hinder: graafwerkzaamheden op agrarisch grond, gewasschade, verkeershinder.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement