Renovatie reservoir Wageningseberg

Werkzaamheden medio 2019- medio 2020

Wat gaat er gebeuren?

In Wageningen aan de Generaal Foulkesweg is de Vitens drinkwaterlocatie gevestigd. Op deze locatie staat een watertoren. Er liggen twee waterkelders, waarin het schone drinkwater is opgeslagen. Om ook in de toekomst de kwaliteit en leveringszekerheid te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vervanging en onderhoud uit te voeren aan de kelders en een gebouw met enkele technische installaties bij te plaatsen.

Toekomstig beeld zal nauwelijks anders zijn

Als de werkzaamheden zijn afgerond zal er niet veel veranderd zijn aan het beeld van de locatie zoals die er nu ligt. Beide kelders blijven verdiept liggen en de nieuwe kelder zal weer begroeid worden. Het gebouw met de installaties wordt kleinschalig en zal niet erg opvallen.

Zorgvuldig omgaan met de omgeving

Onze locatie ligt in een mooie, groene omgeving en we hechten eraan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als eerste hebben we in overleg met de gemeente/ provincie een natuurtoets uit laten voeren. Verder kijken we in het ontwerp hoe we de impact op de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken en het bestaande groen zo veel mogelijk in intact kunnen laten.

Hoe ziet de verdere planning eruit?

In de komende periode gaan we de benodigde aanvragen in gang zetten en het ontwerp verder verfijnen en vervolgens afronden. Aansluitend wordt er een geschikte aannemer geselecteerd zodat we eind 2019 aan kunnen vangen met de werkzaamheden.

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwwerkzaamheden is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom onze locatie. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Verdere vragen of een toelichting?

We kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan nadere informatie of een aanvullende toelichting. Mogelijk heeft u ook nog tips voor ons die waardevol kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u ons bereiken via het project e-mail adres: proj.wageningseberg@vitens.nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement