Renovatie reservoir Wageningseberg

Werkzaamheden medio 2019- medio 2020

Wat gaat er gebeuren?

In Wageningen aan de Generaal Foulkesweg is de Vitens drinkwaterlocatie gevestigd. Op deze locatie staat een watertoren. Er liggen twee waterkelders, waarin het schone drinkwater is opgeslagen. Om ook in de toekomst de kwaliteit en leveringszekerheid te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vervanging en onderhoud uit te voeren aan de kelders en een gebouw met enkele technische installaties bij te plaatsen.

Toekomstig beeld zal nauwelijks anders zijn

Als de werkzaamheden zijn afgerond zal er niet veel veranderd zijn aan het beeld van de locatie zoals die er nu ligt. Beide kelders blijven verdiept liggen en de nieuwe kelder zal weer begroeid worden. Het gebouw met de installaties wordt kleinschalig en zal niet erg opvallen. Meer informatie over het toekomstbeeld.

 

 

 

Zorgvuldig omgaan met de omgeving

Onze locatie ligt in een mooie, groene omgeving en we hechten eraan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als eerste hebben we in overleg met de gemeente/ provincie een natuurtoets uit laten voeren. Verder kijken we in het ontwerp hoe we de impact op de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken en het bestaande groen zo veel mogelijk in intact kunnen laten.

 

Hoe ziet de verdere planning eruit?

In de komende periode gaan we de een geschikte aannemer selecteren zodat we komende zomer met de eerste werkzaamheden kunnen starten. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren we u hierover.
We verwachten medio 2020 klaar te zijn met de bouw en na uitvoerig testen de nieuwe drinkwaterinstallatie begin 2021 in gebruik te hebben.

Wat merkt u hiervan?

Onze locatie ligt in een mooie, groene omgeving en we hechten eraan om hier zorgvuldig mee om te gaan. In het ontwerp- en voorbereidingstraject hebben we hier veel aandacht aan besteedt. De aannemer krijgt de opdracht om de overlast en effecten voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Compenseren door kwaliteitsverbetering op naastgelegen terrein

Naast het de bouwwerkzaamheden gaan we een kwaliteitsimpuls geven aan de gemeentelijke bosstrook die grenst aan de Generaal Foulkesweg. Hierover loopt de afstemming met de gemeente.

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwwerkzaamheden is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom onze locatie. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

 

Verdere vragen of een toelichting?

Vitens hecht aan een open en constructieve relatie met alle belanghebbenden die rondom haar locaties aanwezig zijn. Dit schrijven is bedoeld als vooraankondiging en een eerste informatieverstrekking van de uit te voeren werkzaamheden. Gedurende het project willen we graag in contact blijven met u. Mogelijk heeft u ook nog tips voor ons die waardevol kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u ons bereiken via het project e-mail adres: proj.wageningseberg@vitens.nl.

Onderstaande brieven zijn verstuurd aan bewoners en belanghebbende in de omgeving.

Brief omgeving april 2019

Brief omgeving juli 2019

 

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement