Wierden Dennenkamp

Wat gaat er gebeuren?

In de winter van 2018 start Vitens met de werkzaamheden op het nieuwe waterwingebied Dennenkamp aan de Nottermorsweg in gemeente Wierden. Op deze locatie worden twee nieuwe winputten geboord en op de bestaande winlocatie (west) wordt één winput verplaatst. Om het water van waterwinlocatie Dennenkamp naar het productiebedrijf te transporteren wordt er een nieuwe ruwwaterleiding gerealiseerd. Deze leiding wordt onder de bestaande en de nieuw aan te leggen N35 door geboord

Wanneer staan de werkzaamheden gepland?

Vanaf maart 2018 tot eind 2018 staan de uitvoeringswerkzaamheden gepland.

Wat kun je van de werkzaamheden merken?

Bij het boren van de winputten en de gestuurde boring onder de bestaande en geplande N35 kan er sprake zijn van enige geluidshinder. Daarnaast worden er Leidingwerkzaamheden verricht in de Oude Tolweg en parallel aan de Nijverdalsestraat. Voor de mountainbikers wordt de bestaande fietsroute door het waterwingebied omgelegd. Het kan zijn dat deze fietsroute tijdelijk niet toegankelijk is.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

Vitens garandeert 24/7 schoon en betrouwbaar kraanwater. Door de realisatie van de waterwinputten kunnen klanten van Vitens in Wierden, Almelo en Enschede blijven rekenen op continue levering van goed kraanwater.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement