Nieuwbouw productiebedrijf Van Heek in Zeddam

Wat gaat er gebeuren?

Om een goede drinkwatervoorziening op langere termijn te kunnen garanderen, heeft Vitens het nieuwe productiebedrijf Van Heek in Zeddam gebouwd en zijn daarnaast bestaande waterleidingen gerenoveerd en vervangen. Onder het imposante houten gebouw, draait een duurzame zuiveringsinstallatie die 3,75 miljoen kubieke liter water produceert voor 70.000 bewoners van gemeente Montferland en omgeving. De leeftijd van het water varieert van een half jaar tot honderd jaar.

De hardheid van het water daalt van 11 oDH naar zo’n 5,6 oDH. Het voordeel van het zachte water is dat er minder snel kalkaanslag ontstaat op sanitair en verwarmingselementen. Hierdoor gaan apparaten zoals wasmachines en waterkokers langer mee. Ook is er minder onthardingszout, zeep, shampoo en (af)wasmiddel nodig. Zacht water is beter voor het milieu en de portemonnee.

In het ontwerp is er uiteraard rekening mee gehouden dat de nieuwbouw past in het landschap. Hier kunt u meer lezen over het ontwerp en de gedachte erachter.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Het nieuwe productiebedrijf is inmiddels operationeel, maar tot eind 2017 worden nog enige werkzaamheden gedan rondom productiebedrijf Van Heek. Zoals de sloop van oude zuivering en de herinrichting van het terrein. Het kan zijn dat u enige hinder ondervindt door de aan- en afvoer van zwaar materieel en materiaal op de wegen rondom Zeddam. Deze transportbewegingen beperken wij tot het hoogstnoodzakelijke.

Ook zullen wij de afrastering van de weide afwerken, maar moeten daarvoor eerst wachten tot de afloop van de broedperiode. Daarnaast zullen wij bruine kleur verwijderen van het spoelwater dat in de vijver in het bos terecht komt.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Tot eind 2017 worden nog enige werkzaamheden gedaan rondom productiebedrijf Van Heek.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat Vitens met natuurbeheer om?

Het gebied rondom het productiebedrijf bestaat uit gemengd bos (naald- en loofbomen) en weidegronden. Hier leven dagvlinders, graafbijen, sprinkhanen, zandhagedissen en boompiepers. En ook de bruine kikker, geelgors, roodborsttapuit, kleine vuurvlinder, zwartsprietdikkopje en icarusblauwtje. De gevarieerde flora bestaat onder andere uit: dwergviltkruid, grote bremraap, mannetjesereprijs, struikhei, zandblauwtje en zilverhaver en nog veel meer. We zorgen ervoor dat we de bestaande flora en fauna zo min mogelijk hinder heeft van de bouw, en zetten ons ook in om de kwaliteit van dit natuurgebied te verbeteren. Hierbij werken we samen met Natuurmonumenten en Stichting Huis. De nieuwbouw Van Heek is onderdeel van Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG).

Houdt Vitens rekening met de natuur en de omgeving?

Bij de bouw van het productiebedrijf Van Heek en het aanleggen van de waterleidingen houden wij doorlopend rekening met de natuurlijke omgeving. Zo is er een reptielenscherm rondom het productiebedrijf geplaatst om te voorkomen dat reptielen en amfibieën op voor hen gevaarlijk bouwterrein komen. Ook zijn de werkzaamheden goed afgestemd op de voortplantings- en overwinteringsperiodes van de vele diersoorten. De werkzaamheden worden afgestemd met natuurmonumenten en een externe ecoloog. Bijzondere planten worden voor de werkzaamheden verplaatst en later terug gezet. Voor aanvang van het werk wordt de bodem gecontroleerd op aanwezigheid van reptielen, amfibieën e.d. en daar waar nodig verplaatst buiten het werkterrein.

Waarom wint Vitens grondwater?

Jaarlijks haalt drinkwaterbedrijf Vitens hier ongeveer 3,5 miljoen M3 water uit de bodem. Grondwater is een kostbaar goed. Het zit al vele jaren opgeborgen in diepe zandlagen. Op weg daar naartoe is het vanzelf al gefilterd. Bacteriën en virussen zijn verdwenen. Daardoor heeft grondwater een goede, betrouwbare kwaliteit. Maar het water neemt ook stoffen uit de bodem mee, zoals ijzer, mangaan en kalk. Ook door oude industrie en landbouw kan de bodem enigszins verontreinigd zijn. Daarom zuiveren we het water verder in ons drinkwaterproductiebedrijf Van Heek.

Wat moet er nog gebeuren?

De provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens hebben een overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat het drinkwater ook op de langere termijn van uitstekende kwaliteit is en dat bovendien de bodem waaruit water wordt gewonnen goed in conditie blijft. Eén van de maatregelen die dit moeten garanderen is verduurzamen van de productie door de nieuwbouw Productiebedrijf Van Heek en renovatie, verplaatsen en verdiepen van de winning. Dit zijn globaal de werkzaamheden tot eind 2016:

 • Sluiten van de zuivering op Productiebedrijf De Pol (bij Doetinchem).
 • Verplaatsen winputten op puttenveld Montferland.
 • Verdiepen van de winning op puttenveld Galgenberg.
 • Verbeteren van de winning op puttenveld Hettenheuvel.
 • Bouwen van een nieuwe zuiveringsinstallatie, onder gebracht in een prachtig duurzaam gebouw.
 • Sluiten van de waterberging op Galgenberg.
 • Nieuwbouw drinkwaterreservoirs en distributie pompen in de nieuwbouw Van Heek.
 • Sloop van de oude zuiveringsgebouw en het vrijkomend terrein weer natuurlijk inrichten.
 • Nemen van maatregelen om de kwaliteit (diversiteit) van dit natuurgebied te verhogen.
 • Creëren van een nieuw wandeltracé over het nieuwe waterwinveld achter de zuivering met een schuilplaats voor wandelaars.
 • Verbreden achterliggend terrein tot stimuleren van een breder ecologisch spectrum.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement