Vitens kan toch zorgen voor een grotere watervoorraad?

Vier kritische zomergeluiden na de hittegolf van augustus 2020

Drinkwater wordt iedere dag vers opgepompt, gezuiverd en opgeslagen in grote reservoirs. Op een normale dag is de voorraad van ongeveer 1 miljard liter ruim voldoende. Maar op extreem warme dagen verbruiken we met z’n allen 400 miljoen liter water meer dan normaal. Dan kan het voorkomen dat reservoirs leeg dreigen te raken. Dat is de reden dat Vitens op warme dagen de oproep doet om extra zuinig te zijn.Er zijn mensen die zeggen: “Vitens zorgt maar voor grotere voorraden drinkwater”. Die reactie is begrijpelijk. Maar bij het vergroten van de drinkwatervoorraad komt veel kijken. In dit artikel lees je vier kritische zomergeluiden over het groter maken van de drinkwatervoorraad en wat daar allemaal bij komt kijken.

We hebben nu al een aantal jaren achter elkaar te maken met extreem warme en droge zomers. Daar kan Vitens zich toch op voorbereiden?

Vitens zorgt dat er altijd dagvers water uit de kraan komt. Dat betekent dat we onze waterreservoirs continu vullen met vers water. Dat water wordt getransporteerd door de leidingen naar de klanten. Steeds vaker komt er extreme piekvraag voor. Dan tappen we massaal veel meer drinkwater uit de kraan. Vitens investeert in een robuust en toekomstbestendig drinkwatersysteem om ook aan extreme piekvraag te kunnen voldoen. Tegelijk vragen we klanten om extra zuinig te zijn met drinkwater tijdens warme dagen.

Doet Vitens dan niets aan uitbreiding van de watercapaciteit?

Los van de pieken met warm weer stijgt de drinkwatervraag door de bevolkingsgroei. In de afgelopen zes jaar steeg het gebruik met 7,5%. Vitens investeert flink in het uitbreiden van de wincapaciteit, groot onderhoud en bijvoorbeeld ook cybersecurity. Hierdoor zijn de investeringskosten van Vitens de afgelopen vier jaar met 70% toegenomen. In 2020 investeren we 180 miljoen euro en dat blijven we de komende jaren doen.

Vitens kan toch meer water oppompen om aan de vraag te voldoen?

Vitens mag ieder jaar een beperkte hoeveelheid grondwater oppompen. Hoeveel dat precies is, staat vast in vergunningen van de provincies. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt, want hoe meer grondwater er wordt gebruikt om drinkwater van te maken, hoe minder er overblijft voor landbouw en natuur.

 

Vitens kan toch ook water uit meren en rivieren gebruiken?

Het is voor iedereen duidelijk dat we anders met water moeten omgaan in de toekomst. Honderden jaren lang is het hele watersysteem in ons land ingericht om ervoor te zorgen dat water zo snel mogelijk wegstroomt naar zee. Zo hielden we onze voeten droog. Dat hele systeem moet veranderd. We willen water gaan vasthouden en opslaan. Zoet water is veel te waardevol om zomaar te laten wegstromen. Vitens zet zich volledig in om mee te werken aan een nieuw watersysteem en staat open voor allerlei nieuwe ideeën, winmethodes en bronnen. Als het maar duurzaam is. Zo’n nieuw systeem is er natuurlijk niet van de één op de andere dag, maar het heeft wel topprioriteit.

De rode draad: duurzaam omgaan met drinkwater

Vitens zorgt door investeringen dat de drinkwatervoorraad meegroeit met de bevolking. Maar zuinig met drinkwater omgaan blijft belangrijk. Op de lange termijn werken we samen met allerlei partijen aan een nieuw watersysteem om zoet water vast te houden. En we stimuleren innovaties die ervoor zorgen dat we geen drinkwater meer hoeven te gebruiken voor dingen waar dat niet echt voor nodig is.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement