Eikenprocessierups

De natuurgebieden van Vitens worden beheerd met aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van natuur die past binnen het omringende landschap. Natuurgebieden zijn belangrijk voor de kerntaak van Vitens: water winnen. Daarom gebruiken we bij overlast van eikenprocessierupsen geen chemische en biologische bestrijding. Chemische bestrijding doodt namelijk ook vrijwel alle andere insecten in de (vaak juist erg soortenrijke) eikenbomen. Dat willen we voorkomen.

Wat we u vragen:
Het belangrijkste is om niet in de buurt van eikenprocessierupsen te komen en contact te voorkomen.

Vitens gaat de eikenprocessierups op twee manieren tegen:

  1. Bestrijden (korte termijn): waar mogelijk verwijderen we nesten. Dit doen we alleen als dat echt nodig is. Is het niet noodzakelijk, dan waarschuwen we met borden en afzetlint. Ook op plekken waar geen mensen komen, proberen we de rupsen te bestrijden. Dit doen we zodat de eikenprocessierups zich minder snel uitbreidt. Natuurlijk is dit afhankelijk van de plek en de beschikbaarheid van professionele bestrijders.
  2. Voorkomen (lange termijn): Daar waar veel eikenbomen staan, werken we met ecologische beheermaatregelen om de kans op grote eikenprocessienesten te verkleinen. Hoe we dat aanpakken, leest u hieronder.

Veerkrachtig ecosysteem

In een gebied met grote diversiteit leven veel verschillende soorten bomen, planten, insecten, vogels en andere dieren. Zo’n systeem houdt zichzelf in balans. Daardoor kunnen plagen zich veel minder goed ontwikkelen. In veel gebieden is de biodiversiteit laag, doordat in het verleden alleen eiken zijn geplant. Het is daarom belangrijk om meer planten en dieren aan te trekken. De eikenprocessierups kent veel vijanden. Zoals sluipwespen, gaasvliegen, insectenetende vogels en vleermuizen. Het is mogelijk om deze vijanden aan te trekken. Over het algemeen geldt: hoe meer variatie, hoe beter. Het is dan ook belangrijk om te kijken naar welke soorten er van nature thuishoren in een gebied. En ervoor te zorgen dat het gebied geschikt is voor deze soorten.

Ecologische aanpak

Met verschillende maatregelen trekken we natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan in onze natuurgebieden. We zorgen bijvoorbeeld voor voedsel, schuilplaatsen en onderdak. Dat doen we zo:

  • We stimuleren kruidenrijkgras en bermvegetatie. Dit kunnen we vooral doen door minder te maaien. Ook maaien we niet rondom eiken.
  • We bouwen nestkastjes voor vogels zoals spreeuwen, ringmussen, wielewalen, boomklevers, mezen, spechten en koekoeken. Die eten eikenprocessierupsen.
  • We maken stapels dood hout en/of takkenrillen.
  • We bouwen kasten voor vleermuizen.

Maatregelen die we nemen maar die langer de tijd nodig hebben:

  • We creëren een grotere diversiteit van boomsoorten.
  • We zorgen voor een natuurlijke opbouw van de beplanting. Oftewel: we zorgen ervoor dat de overgang van grasland naar bossen geleidelijk gaat. Dit doen we door op de overgang vanaf het grasland ruige vegetatie te laten staan. Die wordt opgevolgd door struiken, die vervolgens de overgang vormen naar het bos. In deze gevarieerde bosranden komen veel insecten voor en dat trekt vogels en andere dieren aan.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.oakie.info of www.processierups.nu/.
Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze webpagina nog vragen hebben, mail dan naar natuur@vitens.nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement