Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Column: 'het watersysteem is uit balans'

In het voorjaar van 2021 heeft het veel geregend. Verschillende media schrijven dat de droogte voorbij is. Het grondwaterpeil lijkt terug te zijn op het niveau van 2018. Maar dit is niet het moment om achterover te leunen. Dit is het moment waarop we moeten beseffen dat het watersysteem in Nederland aan een radicale verandering toe is.

Vooral de lage temperaturen van het afgelopen voorjaar hebben het grondwaterpeil goed gedaan. Daardoor is er minder water verdampt, waardoor meer vocht de kans kreeg om de bodem in te trekken. Het is voor alle betrokken partijen – de drinkwatersector en waterschappen, maar bijvoorbeeld ook landbouw en natuur – goed om te horen dat het grondwaterpeil weer op een normaal niveau lijkt te komen. Nu is het zaak om er samen voor te zorgen dat dit ook zo blijft.

Net als in 2018 gaan we na een nat voorjaar een droge zomer tegemoet. Nu al zien we de gevolgen van de eerste hete dagen van 2021: op enkele plekken daalt de grondwaterstand in rap tempo. Dat geeft aan dat het water onvoldoende wordt vastgehouden.

Op jaarbasis genoeg water, maar periodiek te weinig of te veel

In principe is er op jaarbasis genoeg water beschikbaar. Maar we zien dat het klimaat verandert. Extremer wordt. Regen valt vaak in korte, zware buien naar beneden. En omdat Nederland ingericht is om water zo snel mogelijk af te voeren naar zee, krijgt die regen niet genoeg tijd om de bodem in te trekken. Met alle gevolgen van dien.

Daarnaast wordt de watervraag steeds groter. Dat komt door klimaatverandering (warmere zomers), maar ook door de groeiende bevolking en economie. In de afgelopen vijf jaar steeg de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied van Vitens met 10 procent. Tot 2040 moeten we er rekening mee houden dat de watervraag maar liefst 30 procent stijgt.

Nederland is toe aan een Nationaal Waterakkoord

Ons watersysteem is uit balans. De watervraag stijgt en dus gebruiken we noodzakelijkerwijs steeds meer water. Niet alleen ten behoeve van drinkwater, maar ook voor landbouw, natuur en industrie. Te weinig regenwater krijgt vervolgens de kans om terug te infiltreren in de bodem. Veranderen we niets, dan komt de droogteproblematiek steeds vaker en steeds heftiger terug. Het is tijd om een radicale beslissing te nemen: het watersysteem in Nederland moet anders. Van water afvoeren naar water opvangen.

Om tot zo’n nieuw watersysteem te komen, moet water leidend worden bij alle beslissingen die te maken hebben met ruimtelijke ordening. Dit kunnen we als watersector niet alleen, het vraagt betrokkenheid van alle betrokken partijen: overheden, marktpartijen, boeren, natuurbeheerders, NGO’s en anderen. Zij moeten samen aan oplossingen werken, zoals eerder gebeurde aan de tafels voor het Klimaatakkoord. Nederland is toe aan een ‘Nationaal Waterakkoord’. Zowel voor de oppervlakte als de ondergrond. Wij vragen de minister van I&W om hierin het voortouw te nemen. De beschikbaarheid en kwaliteit van goed en gezond drinkwater raakt rechtstreeks aan de volksgezondheid. Dit jaar zien we opnieuw de urgentie van actieve regie op en versterking van het totale watersysteem. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Rijk.

Jelle Hannema en Marike Bonhof
Directie Vitens

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement