Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

"In deze periode telt elke druppel’"

Voor het derde jaar op rij hebben we in Nederland te maken met grote droogte. Het neerslagtekort dit voorjaar is zelfs groter dan in het droogterecordjaar 1976. De droogte heeft grote impact op de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen en de productie en levering van drinkwater. Samen met andere drinkwaterbedrijven en waterschappen deden we in april dan ook een dringende oproep om het watersysteem grondig te hervormen en te verduurzamen.

Water gaat over solidariteit

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. Water is een solidariteitskwestie. Afgelopen jaren zagen we hoe warmte en droogte het waterverbruik van mensen omhoog stuwt. Lange periodes van warmte en droogte leiden tot heftigere piekmomenten. Om die reden roepen we iedereen op zuinig te zijn op drinkwater. Op tal van manieren bieden we handreikingen om klanten te helpen water duurzamer te gebruiken. In deze periode telt elke druppel.

Bronnen zijn heilig, maar alternatieven komen in zicht

Droogte treft zeker niet alleen de drinkwatersector, merkt Natuurmonumenten-directeur Marc van den Tweel terecht op. Ook landbouw en natuur hebben het zwaar. We putten allemaal uit hetzelfde systeem en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons aan te passen. Dat betekent voor Vitens dat we serieus moeten kijken naar de toekomstbestendigheid van onze waterwinning. Niet langer zijn alleen grondwaterbronnen heilig, per gebied moeten er andere afwegingen worden gemaakt wat in sommige gevallen kan leiden tot een andere keuze dan grondwater.

Een doorkijk naar de toekomst

De studie Panorama Waterland laat zien hoe in een toekomstig winconcept water als vertrekpunt wordt genomen. Met deze denkoefening willen we inspireren om samen op nieuwe manieren te kijken naar de inrichting van onze leefomgeving. We hopen dat deze studie aanleiding biedt voor een nader gesprek!

Jelle Hannema en Marike Bonhof, directie Vitens

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement