Terug naar overzicht

Toekomstbestendig drinkwatersysteem

Investeringsopgave Vitens: “We kunnen niet zonder hulp van onze partners”

Vitens doet de komende jaren flinke investeringen voor een toekomstbestendig en robuust drinkwatersysteem. Een flinke opgave waar meer dan tweehonderd miljoen euro per jaar voor nodig is. Wat moet er gebeuren, gaat dat lukken en op welke termijn?

Waarom is het nodig om nu zoveel geld te investeren?

Vitens-directievoorzitter Jelle Hannema: “We zien een flink aantal opgaven op ons afkomen. In deze tijd komen verleden en toekomst bij elkaar. Zo zijn veel leidingen uit de jaren zestig en zeventig aan vervanging toe. En op verschillende productielocaties moeten we renoveren. Met zulke grote werkzaamheden hebben we niet eerder te maken gehad. Ook willen we als bedrijf verduurzamen. In 2030 moet elke druppel duurzaam zijn.”

Marike Bonhof, CFO en directielid van Vitens: “We sluiten niet uit dat we in de toekomst productielocaties moeten verplaatsen. Op plekken waar de grondwateronttrekkingen een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld de natuur, kijken we naar alternatieven. Ook moeten we rondom beveiliging zorgen dat er niemand bij ons binnendringt, zowel digitaal als fysiek. Dit gaat bijvoorbeeld om hackers en mensen die niet op de productielocaties horen te zijn. Ook hebben we te maken met bevolkingsgroei, die leidt tot een toenemende vraag naar drinkwater.

Wat zijn de eerste investeringsstappen in 2021?

Hannema: “In Friesland renoveren we één van onze productielocaties. Dit kost alleen al zestig miljoen euro. Enkele andere voorbeelden van investeringen zijn de vervanging van onze productielocatie in Deventer (Ceintuurbaan), de oplevering van de productielocatie Sijmons bij Arnhem en nieuwe transportleidingen tussen Hoenderloo-Otterloo, Sint Jansklooster-Ens en in de omgeving van Groenekan. En in bredere zin blijven we inzetten op de verduurzaming van onze winningen en waterbesparing.”

Om hoeveel geld gaat het? En is dat voldoende?

Bonhof: “De investeringsopgave loopt ieder jaar op. In 2017 ging het nog om zo’n honderd miljoen. In 2020 160 miljoen, en in 2021 hebben we het over tweehonderd miljoen euro. Een verdubbeling in een paar jaar tijd. De operationele kasstroom die Vitens van klanten ontvangt, is niet groot genoeg. We lenen bij verschillende banken, waaronder de Europese Investeringsbank. Het bedrag is nu voldoende, maar we verwachten dat onze investeringsopgave blijft stijgen. Om financieel gezond te blijven, moet de kasstroom omhoog. Dat kan bereikt worden door geleidelijk onze drinkwatertarieven te verhogen. Maar hier moeten we vanuit de overheid wel de ruimte voor krijgen.”

Hoe kan jullie omgeving een rol spelen in het mogelijk maken van de investeringen?

Bonhof: “De regulering vanuit de Rijksoverheid moet worden aangepast, zodat wij onze tarieven langzaam kunnen verhogen. Verder zou nieuwe wetgeving ons kunnen helpen om sneller over benodigde vergunningen te kunnen beschikken. We zijn een voorstander van beleid rondom stikstof, juist voor de kwaliteit van het drinkwater is dit positief. Maar we worden opgehouden door procedures voor aanpassingen. In 2020 hebben we hierdoor vertraging opgelopen in de realisatie van onze investeringen. Dit zet de leveringszekerheid onder druk." 

Hannema: “We zijn blij met de steun van onze stakeholders, zoals aandeelhouders, vergunningverleners, netbeheerders en natuurbeheerders. We moeten én willen samenwerken aan water voor nu en de toekomst. Daarvoor zijn deze investeringen belangrijk, maar ook de externe omstandigheden. Alleen met hulp van onze partners kunnen we onze klanten continuïteit blijven bieden.”

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement