Is Vitens klaar voor de zomer?

Droogte, korte stortbuien en extreme hitte: de afgelopen zomers zetten de drinkwatervoorziening soms onder druk. Hoe kijkt Vitens naar de zomer van 2021?

"Met de zomer voor de deur staan we aan de vooravond van de drukste periode van het jaar. De verwachting is dat dit jaar opnieuw veel mensen in de vakantieperiode in Nederland blijven’, zegt Doeke Schippers, Manager Winning & Zuivering bij Vitens. "We hebben op verschillende plekken in ons voorzieningsgebied interventies uitgevoerd om piekverbruik beter op te kunnen vangen. Komende zomer gaan we, wanneer dat nodig is, al in een vroeg stadium heel licht de waterdruk lokaal aanpassen. Klanten merken hier in principe niks van. Maar het gaat wel helpen in het totale waterverbruik op die momenten."

Aanpak bij piekverbruik

“Natuurlijk hebben we ’s zomers van tijd tot tijd te maken met hoog piekverbruik”, zegt Schippers. “Daarom zorgen we ervoor dat alle materialen en protocollen gereed zijn voor het geval er toch actie ondernomen moet worden.” Reputatiemanager Evy Elschot vult aan: “Ook de waarschuwingsboodschappen van voorgaande jaren houden we achter de hand. En we houden korte lijntjes met gemeenten, waterschappen en de provincies in ons voorzieningsgebied om lokaal en preventief te kunnen informeren. Maar een echte waarschuwing versturen we echt alleen als het nodig is. En ook dan geldt: zo lokaal mogelijk.”

Inzet: bewustwording duurzaam drinkwatergebruik

Senior Adviseur klantcommunicatie Nadine Schenau: “Ongeveer 62% van de mensen in Nederland vindt duurzaamheid belangrijk. Helaas wordt drinkwater nog niet als iets gezien waar je duurzaam mee om moet gaan. Daar moet verandering in komen. We willen bewuste en duurzame klanten en zetten hier vol op in. Dat doen we door handelingsperspectieven te bieden over duurzaam omgaan met drinkwater. Positief, constructief en interactief. En niet alleen in de zomer, maar onafgebroken. Het hele jaar door dus. Het is belangrijk dat mensen beseffen hoe bijzonder en waardevol drinkwater eigenlijk is. De zomer is bij uitstek een geschikte periode om dat nog meer te benadrukken.”

Deze aanpak komt voort uit Vitens’ nieuwe strategie ‘Elke Druppel Duurzaam’. Het drinkwaterbedrijf zet in op duurzaam drinkwatergebruik. Met uiteindelijk een ambitie tot minder drinkwaterverbruik.

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement