Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Marike Bonhof: "Huidige tariefregulering zit onze investeringsopgave in de weg"

Vitens staat de komende jaren voor een enorme investeringsopgave. Toenemende droogte, groeiend watergebruik en thema’s als cyberveiligheid hebben hun impact op de infrastructuur. Bij de financiering daarvan wordt Vitens echter beperkt door het huidige systeem van tariefregulering, de zogeheten WACC. Marike Bonhof, CFO en directielid van Vitens, doet een dringende oproep aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de methodiek nog eens grondig te bestuderen.

Vitens moet dit jaar voor 180 miljoen aan investeringen doen, bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Waarom zoveel?

Bonhof: “Grotendeels gaat het om reguliere investeringen voor de leveringszekerheid. Denk aan onderhoudswerkzaamheden, vervanging van leidingen en uitbreiding van de productiecapaciteit. Door demografische en economische groei neemt de watervraag toe. Daarnaast zijn veel leidingen verouderd, waardoor we nu een piek zien in de vervangingsopgave.

Tegelijkertijd moeten we door klimaatverandering nadenken over hoe we onze drinkwatervoorziening beter inrichten tegen droogte en hoe we het beschikbare water goed verdelen. Ook neemt in droge en warme periodes de watervraag toe. De afgelopen jaren moesten we veel investeren in extra reservoircapaciteit om te kunnen inspelen op de piekvraag.

Ten slotte moeten we ook investeren in digitale veiligheid om cybercrime te voorkomen. Veel van onze productieprocessen zijn ICT-gestuurd. Naar verwachting zal de hoogte van onze investeringen de komende vijf jaar groeien naar 200 miljoen per jaar. Structureel blijven we jaarlijks waarschijnlijk boven de 200 miljoen euro zitten.”

Hoe worden die investeringen gefinancierd?

“Dat kan op twee manieren: of we betalen de investeringen uit eigen vermogen – de opbrengsten van drinkwaterlevering aan onze klanten – of we lenen ervoor. Onlangs kregen we bijvoorbeeld van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening van 150 miljoen euro. Het probleem is alleen dat we niet te veel kunnen lenen, maar tegelijkertijd worden beperkt bij het financieren van investeringen uit eigen vermogen.”

Hoe zit dat precies?

“Te veel lenen brengt onze solvabiliteit en daarmee onze financiële gezondheid in gevaar. Met Vitens streven we naar een solvabiliteit van 30 procent, om toekomstige financiële risico’s goed op te kunnen vangen. Maar door meer te lenen, komen we lager uit. Extra nadelig is dat het bij een lagere financiële gezondheid lastiger wordt om bij een bank te lenen. Of de rente wordt hoger.

Maar bij het financieren uit eigen vermogen worden we óók beperkt, namelijk door de WACC (Weighted Avarage Coast of Capital, red.). Dit is een door de minister van IenW vastgesteld percentage voor het maximale rendement over het geïnvesteerde vermogen, waardoor we maar beperkt winst mogen maken. De WACC is bedoeld om klanten te beschermen tegen hoge drinkwatertarieven, omdat die niet kunnen kiezen wie hun drinkwater levert.”

Hoe hoog is de huidige WACC, en voor welke problemen zorgt dat?

“De WACC wordt elke twee jaar vastgelegd en is voor 2020-2021 bepaald op 2,75 procent. Een grote verlaging ten opzichte van de jaren ervoor, mede door de lage rente op de kapitaalmarkt; één van de variabelen die de WACC bepaalt. Daarnaast gaat de WACC uit van een verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen. Alleen ligt die verhouding in de praktijk anders. Daardoor komen de veronderstellingen van de WACC niet overeen met de werkelijke situatie bij Vitens.

De lage WACC zorgt ervoor dat we ofwel geen investeringen kunnen doen ofwel meer moeten lenen. Het eerste is geen optie: we blijven altijd de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. Het tweede is hoogst onwenselijk, omdat onze financiële gezondheid dan in gevaar komt.”

Wat moet er volgens Vitens met de WACC gebeuren?

“We doen samen met andere drinkwaterbedrijven, Vewin en onze aandeelhouders een dringende oproep aan de minister van IenW om de uitgangspunten van de WACC nog eens goed te bestuderen. De huidige methodiek houdt onvoldoende rekening met actuele opgaven, vinden we. Zoals klimaatverandering, de toenemende drinkwatervraag en de daarbij behorende financiële risico’s.

Als de uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven nu en in de toekomst voor staan, worden meegenomen in een aangepaste methodiek, wordt de WACC automatisch hoger. Dat geeft ons meer ruimte om investeringen te doen uit eigen vermogen, waarmee de drinkwatervoorziening en continuïteit van drinkwaterbedrijven gewaarborgd blijven. De investeringsopgave is groter dan ooit. Als we nog vijf jaar wachten, zijn we te laat om bepaalde problemen nog op te lossen.”

Betekent een hogere WACC automatisch ook een hoger drinkwatertarief?

“Niet direct. Maar een hoger toegestane winst biedt ons wel de mogelijkheid om tarieven te verhogen. We willen een verantwoorde prijs voor drinkwater, maar gezien de hoogte van onze investeringen verwachten we een stijging van de tarieven. Daarbij gaat het overigens om een paar cent per kuub, wat voor huishoudens relatief beperkt is.

Het kromme van de WACC is echter dat die ons verplicht een te hoge winst terug te geven aan de klant in de vorm van een tariefverlaging. Door de hitte hebben we dit jaar op een aantal dagen een recordhoeveelheid drinkwater geproduceerd, waardoor we meer winst maken dan de WACC toestaat. Dat betekent dat een hoger drinkwaterverbruik wordt beloond met een lager tarief. Dat moeten we niet willen.”

Hoe gaat het nu verder?

“De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gevraagd om met een advies te komen aan het ministerie van IenW. We hebben onze investeringsopgave in beeld gebracht en aangeven hoe de huidige WACC voor problemen zorgt. Dat advies zou op korte termijn gegeven moeten worden, omdat de WACC voor 2022-2023 al in september volgend jaar wordt vastgesteld. We hopen dat de minister er dit najaar nog een klap op geeft. Er is een aanpassing van de Drinkwaterwet in de maak die ook over de WACC gaat. Dit is dus hét momentum om tot aanpassingen WACC te komen.”

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement