Panorama Waterland: denkoefening voor de leefomgeving van de toekomst

Ons watersysteem staat onder druk. Om drinkwater beschikbaar en betaalbaar te houden, ontwikkelde Vitens het concept Panorama Waterland. Het daagt stakeholders uit mee te denken over fundamenteel ander grondgebruik. Vertrekpunt: de ruimtelijke inrichting volgt het watersysteem. 

De droogte, maar ook de coronacrisis maakt ons ervan bewust dat we niet op dezelfde voet verder kunnen. De keuzes die we maken voor het herstel uit de crisis, zullen effect hebben op onze leefomgeving in de toekomst. 

In het concept Panorama Waterland daagt Vitens partners uit om deze toekomst samen vorm te geven. Het is een denkoefening om te komen tot een integrale benadering van de inrichting in een gebied, waarin het watersysteem en de bodem leidend zijn.  

Eeuwige, schone waterbron

Waar het systeem decennialang is ingericht op het afvoeren van water, is het cruciaal dat de focus op het tegenovergestelde komt te liggen: het vasthouden van neerslag voor hergebruik, bijvoorbeeld tijdens droogte. Hiermee zetten we in op een eeuwige en schone waterbron.

Panorama Waterland kan alleen bestaan als grondgebruik fundamenteel verandert. Denk aan de al ingezette transitie naar kringlooplandbouw. Maar ook het slimmer combineren – of juist scheiden – de van de grond voor bijvoorbeeld natuur, wonen, landbouw of recreatie. Hierdoor komt een robuuste en schone werk- en leefomgeving binnen handbereik.

Groot denken en doen

Om dit te laten slagen is goede samenwerking met andere belanghebbenden essentieel. Daarom daagt Vitens alle gebiedspartners uit om groot te durven denken en te doen. We sluiten geen enkel gebied uit: de principes achter Panorama Waterland zijn universeel toepasbaar.

Vitens ziet zichzelf hierbij als aanjager en verbinder, maar vraagt ook andere partijen om een regierol te nemen. Een gezamenlijke denkoefening zal laten zien of we de belofte van Panorama Waterland kunnen waarmaken. De tijd is rijp. 

Meer lezen?

Download de whitepaper Panorama Waterland 

 

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement