Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Provincies vragen aandacht voor droogte met 'Gort Droge Wandelgids'

Met de lancering van een ‘Gort Droge Wandelgids’ vragen de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant op originele wijze aandacht voor de toenemende droogte op de hoge zandgronden. De Wandelgids bevat een voorwoord van tv-presentator Harm Edens en wordt op 18 juni aangeboden aan Vroege Vogel en Waterman Menno Bentveld. De gids bevat ook een wandeling van Vitens in het winningsgebied bij Epe.

Bekijk Gort Droge Wandelgids

De routes in de gids leiden langs problemen van droogte en verdroging maar wijzen ook op innovatieve oplossingen. De presentatie sluit aan op de jaarlijkse Werelddag tegen verwoestijning en droogte die op 17 juni plaats vindt. “Samen met waterschappen, gemeenten, de agrarische sector, natuurorganisaties maar ook de inwoners willen wij aan de slag om het water op de hoge zandgronden beter vast te houden door het bieden van ruimte voor water. In regio’s die afhankelijk zijn van regen- en grondwater, zoals de Hoge Zandgronden zijn namelijk maatregelen nodig die het ‘traditionele’ waterbeheer overstijgen en zich bijvoorbeeld ook richten op het verminderen van watergebruik en aanpassingen in de ruimtelijke ordening”, stellen de provincies.

Na een nat voorjaar is het droogteseizoen alweer begonnen. De komende weken neemt de droogteproblematiek alleen maar toe. Het klimaat verandert en dat is met name te merken in de droogste gebieden van Nederland: de hoge zandgronden. Het grondwaterpeil daalt met grote gevolgen voor boer, burger en bedrijigheid. Dit vraagt een versnelling van de aanpak van verdroging.

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement