Water moet een topprioriteit worden voor het volgende kabinet

Op dinsdag 9 februari organiseerden Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) en de Unie van Waterschappen een waterdebat. In twee rondes debatteerden acht (kandidaat)-Kamerleden met elkaar en met een aantal vertegenwoordigers vanuit natuur, industrie en landbouw over watergerelateerde stellingen. Met als doel: water hoger op de (politieke) agenda zetten.

Water moet een topprioriteit worden voor het volgende kabinet. Een radicale verandering van het watersysteem in Nederland is nodig als we ook de generaties na ons willen voorzien van genoeg schoon water.

Functie land moet waterpeil volgen

De eerste stelling van het debat legde de noodzaak van een nationale watertransitie voor. Alle partijen konden zich hierin vinden. Al verschilde de manier waarop en de mate waarin. Pieter Grinwis (ChristenUnie): "Je hebt wel gebieden in Nederland […] waar het meer kost om het waterpeil zo laag te houden dan dat de landbouw daar opbrengt. Volgens mij moet je daar inderdaad meer dan nu het omdraaien. Dat de functie van het land het peil van het water gaat volgen."

Ook de VVD is voor een verhoging van het grondwaterpeil en een aanpassing van het gebruik van de grond. Maar dan wel met meer gebiedsgerichte oplossingen en zonder Haagse sturing. Mark Strolenberg: "Eigenlijk zie je dat daar [Friesland, red.] zonder al teveel overheidsbemoeienis allerlei ontwikkeling plaatsvindt. […] Ik kom zelf uit Drenthe, daar hebben we veel natuur. Daar moet je ook, in het kader van de droogte, soms het waterpeil verhogen. Maar je moet ook de economische belangen in ogenschouw houden."

Water plaats geven in bouwbesluit

Ook de stelling "water moet sturend worden bij ruimtelijke plannen" kreeg bijval van alle betrokken partijen. Gespreksleider Maarten Bouwhuis stelde: "dan gaat het dus om de hoe-vraag", waarop Laura Bromet (GroenLinks) reageerde: "[…] wij denken dat dat via regelgeving, bijvoorbeeld in het bouwbesluit, een plaats zou kunnen krijgen." Vitens moedigt dergelijke regelgeving aan. Hoe waterbesparing een onderdeel kan vormen bij bouwplannen, kunnen we leren van Vlaanderen.

Schoon water is geen vanzelfsprekendheid

Na een korte pauze presenteerde Bouwhuis de stelling "schoon water is geen vanzelfsprekendheid, maar noodzakelijk". Tjeerd de Groot (D66) stelt hierover dat je vanuit het Rijk een strakke regie moet voeren. "Wat wij nu voorstellen, is een schoonwaterakkoord. Met waterschappen, provincies, gemeenten en Rijk. Dat iedereen gaat doen wat die moet doen, dat het ook helder is wat er gebeurt en dat we ook met alle betrokkenen daar een handtekening onder zetten." Ook Vitens ziet graag dat het Rijk meer regie neemt op systeemniveau. De waterproblematiek raakt iedereen en is sluipend. Daarom is een integrale aanpak op korte termijn noodzakelijk.

Nu goede maatregelen nemen

Ongeveer 400 mensen keken online mee met het debat. Vewin en de Unie van Waterschappen kijken met een goed gevoel terug. Peter van der Velden, voorzitter van Vewin: "Het gaat erom nu goede maatregelen te nemen, onder centrale regie van de nationale overheid. De elementen daarvoor zijn vanmiddag op tafel gezet. Wat mij betreft zetten we dan nu ook spoedig gezamenlijk de schouders onder een schoonwaterakkoord.”

Lees meer over het waterdebat op de website van Vewin: Waterdebat: Schouders onder schoonwaterakkoord - Nieuwsberichten Vewin

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement