Vitens in het kort: jaarverslag 2020

Door de coronacrisis en perioden met extreme warmte was 2020 een uitzonderlijk jaar. Desondanks hebben we de operatie goed draaiende gehouden. Wat waren de hoogtepunten van Vitens in 2020? En hoe staan we ervoor als bedrijf?

Lees ons jaarverslag

In 2020 stonden voor Vitens drie dingen centraal: de coronacrisis, de droge zomer en de nieuwe strategie Elke Druppel Duurzaam.

De coronacrisis

In maart moesten we razendsnel schakelen naar online thuiswerken en tegelijkertijd onze operatie en klantenservice gaande houden. Daarnaast moesten we zorgen dat onze medewerkers in de buitendienst hun werk verantwoord konden blijven doen. Dat is buitengewoon goed gelukt, en dat vervult ons met trots. De levering van drinkwater kwam gelukkig geen moment in gevaar. En we konden ons klantcontactcentrum – vanuit huis – draaiende houden. Vanwege het enorme belang van hygiëne en omdat de crisis ook kwetsbare klanten treft, hebben we dit jaar geen klanten afgesloten.

De droge zomer

2020 was net als de twee jaren daarvoor erg droog. Vooral in het voorjaar en augustus. Ook brachten veel Nederlanders voorjaar en zomer thuis door vanwege de coronacrisis. Dit zorgde voor een hoog waterverbruik. Op 7 augustus was dit zelfs hoger dan ooit! Door de praktijkervaring uit 2018 en 2019 waren we dit jaar beter voorbereid. We communiceerden pro-actiever naar klanten over zuinig omgaan met water. En we konden de hoge piekvraag goed opvangen. Door in een beperkt aantal gebieden op tijd over te gaan op preventieve drukverlaging, konden we steeds in de watervraag voorzien. Klanten merkten hier bijna niks van.

Elke Druppel Duurzaam

Elke Druppel Duurzaam. Dat is Vitens' strategie tot 2030. Hiermee willen we de uitdagingen van nu én de toekomst het hoofd bieden, samen met onze partners. We moeten af van het idee dat drinkwater vanzelfsprekend is. In 2020 zetten we samen met onze partners de volgende stappen voor een toekomstbestendig watersysteem: we gaan van water afvoeren naar water vasthouden. En we zetten in op bewustwording van de waarde van (drink)water.

Vitens in cijfers

In 2020 maakte Vitens 382,4 miljoen kuub (m3) drinkwater. Dat leverden we aan 5,8 miljoen klanten. Die klanten geven ons een 8,3 als rapportcijfer. En daar zijn we heel tevreden mee!

Vitens kerncijfers en resultaten 2020

Drinkwatervraag blijft stijgen

In de afgelopen vijf jaar steeg de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied van Vitens met 10 procent. Tot 2040 moeten we er rekening mee houden dat de watervraag maar liefst 30 procent stijgt. Oftewel, we staan voor een grote uitdaging om ook in de toekomst 24/7 schoon en betrouwbaar water van topkwaliteit te leveren.

Grafiek stijging drinkwatervraag

Waarom stijgt het drinkwaterverbruik?

De stijging in de watervraag komt voor een deel door klimaatveranderingen. Extreem warme en droge zomers komen steeds vaker voor en deze hebben ook effect op de (grond)watervoorraden. Als de temperatuur stijgt, stijgt het waterverbruik. En ontstaan er periodes van flink piekverbruik. Dat betekent dat er in korte tijd heel veel drinkwater gebruikt wordt. We vragen onze klanten sinds een paar jaar om bewust om te gaan met water. Op de korte termijn helpt bewust omgaan met drinkwater om piekverbruik in de zomer tegen te gaan. Maar de oplossing op de lange termijn ligt volgens ons bij grotere ontwikkelingen, zoals watervriendelijk bouwen en het samen herinrichten van het watersysteem.

Grafiek drinkwaterlevering per maand

De stijging in drinkwatergebruik komt ook door de groei van de economie en bevolking. Volgens het CBS wonen er in 2035 ongeveer 1 miljoen meer mensen in Nederland dan nu. Ook het aantal huishoudens stijgt de komende jaren, omdat steeds meer mensen alleen wonen.

Praktijkverhaal Panorama Waterland: nooit meer watergebrek dankzij eeuwige bron

Vitens wilde out-of-the-box nadenken over drinkwaterwinning en bedacht ‘De Eeuwige Bron’: een gebied waarin water leidend is. En waar dankzij een eeuwige bron naast waterwinning óók genoeg ruimte is voor andere functies, zoals landbouw, natuur en recreatie. “We willen hier de waterkoek – het beschikbare zoetwater – vergroten” zegt Jip Welkers, Business Development Manager bij Vitens.

Schets toekomstbestendig watersysteem Panorama Waterland

Landbouw, natuur én maatschappij profiteren van Panorama Waterland, benadrukt Welkers. “Met een eeuwige bron hebben agrariërs het hele jaar door irrigatiewater. Ook is het aan boord houden van water belangrijk voor de natuur. We zagen de laatste jaren hoe schadelijk droogte kan zijn voor flora en fauna. En met de aanleg van een vaart en fietspaden creëren we meer ruimte voor recreatie.”

Meer over praktijkverhaal Panorama Waterland

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement