Watervergelijkingstool maakt klanten bewust van duurzaam watergebruik

Vanaf 2015 steeg de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied van Vitens met 10 procent. Die trend zet door: vooruitkijkend houdt Vitens rekening met een stijging van de watervraag van 30 procent tot 2040 (Global Economy-scenario RIVM). Met name in de zomer, als de temperatuur stijgt, groeit ook het waterverbruik. Mensen sproeien vaker hun tuin, nemen een extra douche om af te koelen of laten hun opzetzwembad vollopen.

Vitens ziet een algehele toename van watergebruik, jaarrond. Dus ook nu, ondanks een relatief natte zomer. Om aan de groeiende watervraag te kunnen blijven voldoen, investeert Vitens volop in haar infrastructuur. Ook creëert het drinkwaterbedrijf bewustzijn over het gebruik van drinkwater.

Drinkwater, wat valt er winnen?

Duurzaamheid speelt in toenemende mate een rol in het leven van mensen. Van afval scheiden tot het zelf opwekken van energie. Duurzaam omgaan met drinkwater is nog niet zo vanzelfsprekend, maar volgens Vitens wel van belang, willen we in toekomst blijven genieten van voldoende en kwalitatief goed water. Daarom heeft Vitens deze zomer haar klanten de vraag gesteld: ‘Drinkwater, wat valt er te winnen?’

Met die vraag wil Vitens klanten prikkelen om te onderzoeken waar de winst zit in het bewust gebruiken van drinkwater. Bijvoorbeeld: drinkwater, wat valt er te winnen bij jou thuis? Een heel eenvoudige vraag die mensen aan het denken zet over wat zij zelf thuis kunnen doen.

Je kunt je bijvoorbeeld ook afvragen wat er te winnen valt op vakantie. Zo heeft Vitens campings en vakantieparken posters met specifieke duurzaamheidstips (van klanten) aangeboden, inclusief watervriendelijke spelletjes. Want lekker weer, plezier en bewust omgaan met drinkwater gaan prima samen!

Watervergelijkingstool

Via de nieuwsbrief en de website kunnen klanten met een watervergelijkingstool kijken hoe duurzaam hun huishouden omgaat met drinkwater, in vergelijking met gelijksoortige huishoudens. De tool is een groot succes en is inmiddels ruim 100.000 keer bezocht.

Naar watervergelijkingstool

Strategie ‘Elke druppel duurzaam’

Ook al hebben we allemaal de beelden van de extreme wateroverlast in Limburg nog vers in het geheugen staan, het vraagstuk rondom droogte vanwege klimaatverandering is absoluut nog relevant en urgent. Weersextremen zorgen voor forse droge perioden en extreem natte omstandigheden. Hoe richten we het watersysteem zó in, dat het teveel aan water in natte perioden benut kan worden tijdens droogte, zonder overlast te veroorzaken?

Die opgave, waar we samen voor staan, onderstreept het belang van onze strategie Elke druppel duurzaam. Met die strategie zorgen we nu voor voldoende en schoon drinkwater en stippelen we tegelijkertijd, samen met onze partners, een pad uit voor een klimaatrobuust watersysteem in de toekomst. We moeten af van het paradigma dat de beschikbaarheid van water vanzelfsprekend is.

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement