Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

"Zuinig zijn met water is een verantwoordelijkheid van iedereen"

Marike Bonhof en Jelle Hannema over de hectische ‘Pinksterpiek’ 

Afgelopen Pinksterweekend was het alle hens aan dek bij Vitens. Het watergebruik in het verzorgingsgebied nam zo explosief toe dat de buffervoorraden bijna opraakten. In sommige delen van Overijssel en Gelderland waren er lokaal piekmomenten tot 70% meer afgifte van drinkwater dan normaal. Door snel optreden en het tijdelijk verlagen van de waterdruk kon het bedrijf voorkomen dat de waterlevering in gevaar kwam.

De voorbereidingen op de aankomende warme zomer zijn bij Vitens al maanden in volle gang. De circa 270 opslagreservoirs, waarvan een groot deel ondergrondse kelders, worden gevuld met gezuiverd drinkwater om tijdens piekmomenten in te zetten. Maar de plotselinge piek van pinksterzaterdag kwam eerder dan verwacht. Vitens-directielid Marike Bonhof: “De afgelopen maanden waren al extra warm en droog, waardoor het verbruik al hoger was dan anders. Maar die dag was het extreem. De vraag was zelfs hoger dan op 20 juni 2018, toen het 40 graden was in Nederland.”

Directievoorzitter Jelle Hannema: “De piek bleef uiteindelijk beperkt tot een korte periode en dan alleen in een klein deel van ons verzorgingsgebied. Maar het was ongekend. Operationeel zijn we aan de randen van onze mogelijkheden gekomen.”

Door het verlagen van de waterdruk kon Vitens de beschikbaarheid van het water beter over het gebied verdelen, waardoor uiteindelijk niemand zonder water kwam te zitten. Daarnaast deed het bedrijf een oproep aan consumenten om het watergebruik zoveel mogelijk te beperken. Een groot deel van de vraag bestaat uit het besproeien van tuinen en het vullen van de steeds populairdere opzetzwembaden. Vanwege corona blijven veel Nederlanders thuis tijdens de vakantieperiode. In combinatie met de warmte en droogte gaat dat enorme belasting opleveren. Dit vormt een ongelukkige combinatie.

Volgens Hannema is er meer bewustzijn nodig over de waarde van water. “Wij gebruiken grondwater om iedereen te voorzien van schoon drinkwater. De boeren gebruiken het om hun gewassen te laten groeien. En ook de natuur kan niet zonder grondwater. We moeten begrijpen dat de voorraden niet ongelimiteerd zijn. Zuinig zijn met water is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

De droogte is geen tijdelijk fenomeen maar een gevolg van klimaatverandering, waardoor we extremere weersomstandigheden krijgen. Onze winters worden natter en onze zomers droger. Tegelijk neemt de bevolking toe en groeit het aantal eenpersoonshuishoudens, en daarmee de watervraag. “Daar moeten we ons als samenleving op instellen”, aldus Bonhof. “We zijn met provincies in gesprek om onze capaciteit uit te breiden. Dat gaat niet altijd even makkelijk, soms lopen we tegen ruimtelijke restricties aan. We zijn ook in gesprek met Duitse collega’s over toelevering van over de grens. En kijken naar andere mogelijke waterbronnen, bijvoorbeeld door rivierwater te infiltreren in het landschap waardoor de grondwatervoorraad toeneemt. Dit zijn maatregelen die op korte termijn zijn te realiseren.”

Vitens ziet op de lange termijn extra mogelijkheden voor waterwinning plaats in de ‘strategische harten.’ Op die locaties zijn voldoende diep grondwater beschikbaar. Het zijn gebieden waar waterwinning minimale impact heeft op andere functies en op een duurzame manier kan plaatsvinden. Tegelijkertijd kunnen waterwinningen op kwetsbare locaties verminderd of zelf gesloten worden.   

Hannema: “We moeten fundamenteel anders gaan nadenken over ons watersysteem. Van oudsher zijn we in Nederland kampioen in het afvoeren van water, omdat we er altijd te veel van hadden. Maar nu moeten we leren om water beter vast te houden. Zodat we in de winter meer buffers kunnen opbouwen voor de hete zomers. Dat betekent misschien ook dat we onze productielocaties moeten verplaatsen naar plekken waar meer water voor handen. Maar bovenal moeten we ons de vraag stellen: hoeveel piekvoorraden willen we hebben? Moet ons kostbare drinkwater altijd beschikbaar zijn om opzetzwembaden te vullen? Door bewust om te gaan met water is er al een hoop winst te boeken.” 

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement