Het kookadvies voor de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland is opgeheven. Het water uit de kraan hoeft voor consumptie niet meer gekookt te worden. Wij werken niet samen met partijen die waterzuiveringsinstallaties verkopen.

Kijk hier voor meer specifieke informatie.

Corona en drinkwater

Levering en kwaliteit drinkwater beschermd

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus (COVID-19). Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op afstand te telewerken, noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven zoals Vitens een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen

Drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet standhouden in water. Ook zijn ze relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren. Drinkwaterbedrijven zuiveren het water met de modernste technieken en hanteren zeer strenge hygiënevoorschriften bij alle werkzaamheden. Ook monitoren we de kwaliteit van het drinkwater continu. Vitens is als grondwaterbedrijf nog eens extra goed beschermd: de bodem is een natuurlijke barrière voor alle microbiologische verontreinigingen. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil.

De belangrijkste manier waarop het coronavirus wordt verspreid, is door te praten, hoesten of niezen. De griepvirussen zitten namelijk in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Besmetting gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. 

Meer informatie

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement