Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Digitale watermeters

U leest hier meer over het project Slim Waternetwerk Leeuwarden.

Een slim drinkwaternetwerk

  • Automatisch meterstand doorgeven
  • Monitoren druk en waterverbruik
  • Opsporen lekkages

       
Om uw drinkwater nu en in de toekomst te garanderen, werkt Vitens continue aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het afgelopen jaar zijn er in Leeuwarden sensoren geplaatst in het leidingnet. Hierdoor kan Vitens nog sneller, slimmer en efficiënter het leidingnet beheren. Zoals het monitoren van de waterkwaliteit in de leidingen en het vroegtijdig opsporen van lekken.

Uitroepteken
Een digitale watermeter, alleen in Westeinde?

In januari wordt in de wijk Westeinde gestart met het plaatsen van 1600 digitale watermeters. Westeinde is de eerste en vooralsnog enige wijk in Nederland waar Vitens digitale watermeters plaatst.

$name
Samenwerken aan een beter drinkwaternetwerk?

Samen met de bewoners van Westeinde willen we de komende 3 jaar onderzoeken wat de voordelen van een digitale watermeter zijn, voor Vitens én voor onze klanten. Ook willen we onderzoeken welke diensten we door middel van de digitale meter aan onze klanten kunnen aanbieden. Zoals beter inzicht in verbruik, of directe meldingen bij storingen.


Meterstanden
Hoef ik nu geen meterstand meer door te geven?

Klanten in Westeinde met een digitale watermeter hoeven niet meer hun watermeterstand door te geven. Vitens leest de meterstand op afstand af, waarna automatisch een periode afrekening volgt.

$name
Wanneer ontvang ik mijn periode afrekening?

In 2019 zal dit in oktober het geval zijn.

Druppels
Kan ik nu ook dagelijks of maandelijks mijn eigen verbruik inzien?

Wij zijn momenteel nog bezig met het ontwikkelen van dergelijke diensten aan u als klant. Zodra wij zover zijn, zullen wij u daarover opnieuw informeren. Uiteraard bieden wij u ook blijvend inzicht in uw jaarverbruik.

Wijzigen
Wat zijn de voordelen van de digitale watermeter voor Vitens?

Met behulp van de digitale watermeter kan Vitens het jaarlijks verbruik van klanten geautomatiseerd aflezen. Ook kunnen we iets zeggen over de waterkwaliteit, en kunnen we eventuele lekken opsporen bij u thuis.


card person
Hoe zit het met de privacy van mijn verbruiksgegevens?

Vitens gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van onze klanten. Wij voldoen aan de regelgeving conform AVG richtlijnen. Zie hiervoor ook het privacy statement van Vitens.

Privacy statement

Pen
Wat als ik bezwaar heb?

Als u niet wilt dat de digitale watermeter na plaatsing gebruikt wordt voor het doorgeven van uw meterstanden voor uw factuur of voor het uitvoeren van analyses bij het opsporen van lekkages met gepseudonimiseerde data, dan kunt u dit aangeven. Stuur dan een e-mail naar digitalewatermeter@vitens.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en klantnummer en de reden van uw bezwaar.

Mail naar digitalewatermeter@vitens.nl

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement