Precarioheffing in de gemeente Oldebroek

Op deze pagina geven wij meer uitleg over het terugbetalen van de gemeentelijke precarioheffing in Oldebroek. De informatie op deze pagina is dan ook bedoeld voor inwoners van de gemeente Oldebroek.

Precarioheffing

In een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Oldebroek, werd precario geheven. Dit is een gemeentelijke belasting waarvan de kosten via de drinkwaterrekening worden doorberekend. Vitens heeft bezwaar gemaakt tegen de precarioheffing. Vitens vindt dat kraanwater, als primaire levensbehoefte, betaalbaar moet zijn en blijven.

De rechter heeft beslist dat de gemeente Oldebroek deze kosten niet mag doorbelasten. Vitens gaat u daarom alle betaalde bedragen aan precarioheffing over 2018 en 2019 terugbetalen.

Wat betekent dit voor u?

In 2020 hoeft u geen precarioheffing meer te betalen. Uw termijnbedrag gaat daarom omlaag. Wilt u weten wat uw nieuwe termijnbedrag is? Kijk dan in Mijn Vitens.
 
Let op: Het kan zijn dat u op uw eerste termijnfactuur in 2020 nog precarioheffing moet betalen. Als dat zo is, dan krijgt u dit bedrag van ons terug bij uw volgende jaarafrekening. Deze jaarafrekening ontvangt u in mei, juni of juli 2020. De rest van uw termijnfacturen zijn wel zonder precarioheffing.

Veelgestelde vragen
Hoeveel geld krijg ik terug als inwoner van de gemeente Oldebroek?

U krijgt hetzelfde bedrag terug als dat u aan Vitens heeft betaald aan precario. Het bedrag dat u terug krijgt hangt af van de periode dat u in de gemeente Oldebroek heeft gewoond. Als u de hele periode in de gemeente Oldebroek heeft gewoond, krijgt u de volledige bedragen van ons terug.

Over 2018 is dit bedrag € 77,95 (€ 73,54 exclusief 6% BTW)

Over 2019 is dit bedrag € 80,90 (€ 74,22 exclusief 9% BTW)

2018
Als u het volledige jaar 2018 in Oldebroek heeft gewoond, ontvangt u € 77,95 van ons terug.

Wanneer u niet het gehele jaar 2018 in Oldebroek heeft gewoond, ontvangt u naar rato het bedrag aan precarioheffing terug. Wij berekenen dit tot op de dag nauwkeurig. Heeft u bijvoorbeeld in 2018 180 van de 365 dagen in de gemeente Oldebroek gewoond? Dan ontvangt u € 38,44 (inclusief 6% BTW) terug. € 77, 95 / 365 dagen X 180 dagen = € 38,44.

Let op:
U ontvangt dit bedrag terug in augustus 2020. U ontvangt dan een brief met hierop het exacte bedrag.

2019
Als u het volledige jaar 2019 in Oldebroek heeft gewoond, ontvangt u € 80,90.

Wanneer u niet het gehele jaar 2019 in Oldebroek heeft gewoond, ontvangt u naar rato het bedrag aan precarioheffing terug. Wij berekenen dit tot op de dag nauwkeurig.
Stel dat u 90 van de 365 dagen in de gemeente Oldebroek heeft gewoond in 2019, dan ontvangt u € 19,95 (inclusief 9% BTW) terug. € 80,90 / 365 dagen X 90 dagen = € 19,95.

Let op:
U ontvangt dit bedrag terug in augustus 2020. U ontvangt dan een factuur met daarop het exacte bedrag dat u van ons terugkrijgt.

Hoe krijgt u de kosten van precario terug?
U ontvangt dit bedrag terug in augustus 2020. U ontvangt dan een factuur met daarop het exacte bedrag dat u van ons terugkrijgt.

Wij maken het geld over naar het bij ons bekende rekeningnummer. U kunt dit rekeningnummer controleren (en eventueel aanpassen) via Mijn Vitens.

Krijgen alle inwoners van de gemeente Oldebroek geld terug?

Ja, alle inwoners die over 2018 en 2019 precarioheffing hebben betaald, krijgen dit bedrag terug.

Wat moet ik zelf doen om het bedrag terug te krijgen?

U hoeft niets te doen. Bij vraag 2 leest u wanneer en hoe u het geld terug krijgt. Wij maken het geld over naar het bij ons bekende rekeningnummer. U kunt dit rekeningnummer controleren (en eventueel aanpassen) via Mijn Vitens.

Wanneer krijg ik het bedrag terug?

U ontvangt dit bedrag terug in augustus 2020. Wij kunnen pas de precarioheffing uitbetalen wanneer de hele gemeente Oldebroek een jaarafrekening van het drinkwater heeft ontvangen.

Waarom krijg ik het bedrag nu niet terug?
Wij kunnen pas de precarioheffing uitbetalen wanneer de hele gemeente Oldebroek een jaarafrekening van het drinkwater heeft ontvangen. Tussentijds kunnen wij geen uitbetalingen en correcties maken.
Wordt mijn maandbedrag / kwartaalbedrag automatisch aangepast?
Ja, omdat de precariohefffing stopt, hebben wij uw termijnbedrag verlaagd. Via Mijn Vitens kunt u uw nieuwe termijnbedrag al zien. Op uw volgende factuur ziet u ook wat het nieuwe maandbedrag / kwartaalbedrag zal zijn.
Waarom staat er nog precarioheffing op mijn eerste rekening in 2020?
Het kan zijn dat op uw eerste termijnfactuur in 2020 nog precarioheffing vermeld staat. Dat komt omdat een termijn van drie maanden dan niet exact tot 31 december 2019 loopt. Het bedrag voor precario op deze termijnfactuur is dus het laatste bedrag van 2019. Dit bedrag krijgt u van ons terug bij uw jaarafrekening. De rest van de termijnbedragen in 2020 zijn wel zonder de precarioheffing.
Ik heb in 2018/2019 in de gemeente Oldebroek gewoond maar ik ben verhuisd naar een andere gemeente. Krijg ik ook geld terug?
Ja, wij hebben de gegevens van huishoudens die tijdens 2018-2019 zijn verhuisd, maar wel in 2018-2019 precarioheffing hebben betaald. U ontvangt in augustus 2020 een brief van ons waar het bedrag in staat. Daarna storten wij het bedrag terijg op het bij ons bekende rekeningnummer. U kunt dit rekeningnummer controleren (en eventueel aanpassen) via Mijn Vitens.
Waar kan ik met vragen over de precarioheffing in Oldebroek terecht?

Vragen over de uitbetaling van precario over 2018-2019 kunt u aan ons stellen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.
Ook kunt u uw vraag stellen aan de gemeente Oldebroek. Kijk hiervoor op de website van de gemeente (www.oldebroek.nl).

Waarom heffen andere gemeenten binnen de provincie geen precario?
Elke gemeente kan zelf bepalen of ze deze belasting wel of niet in rekening brengen. De gemeenteraad beslist hierover.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement