Facturen
De heffingen op uw factuur uitgelegd

Het kan zijn dat wij belastingen en/of heffingen in opdracht van uw gemeente bij u in rekening brengen. Woont u niet in deze gemeenten, dan worden deze heffingen ook niet bij u in rekening gebracht. Heeft u vragen over deze heffingen, wendt u zich dan tot uw gemeente.

Daarnaast bracht Vitens u namens de waterschappen tot 31 december 2011 waterschapslasten in rekening. U ontvangt uw aanslag van de waterschapslasten van het loket Gemeente en waterschapsbelastingen (GBLT). Voor informatie kunt u daar terecht.


U kunt de volgende heffingen op uw facturen tegenkomen:

 • Afvalstoffenheffing. Dit is een heffing voor het ophalen van huishoudelijk afval. Vitens int deze heffing alleen in de gemeente Wageningen.
 • Precarioheffing. Dit is een heffing op het gebruik van de openbare ruimte door particulieren en bedrijven. Zoals  terrassen, reclameborden en op drinkwaterleidingen die in de straat of onder het trottoir liggen. Vitens int deze heffing in de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde.
 • Rioolheffing. U betaalt dit voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van uw waterverbruik. Vitens int deze heffing in de gemeenten Aalten, Ameland, Schiermonnikoog (Friesland), Brummen, Duiven, Doesburg, Oost Gelre, Montferland, Wageningen, Winterswijk (Gelderland) en Lopik (Utrecht).

De nummers op mijn factuur kloppen niet

Het kan voorkomen dat het bedrag op uw factuur lager is dan u gewend bent. Het is ook mogelijk dat het betalingskenmerk of rekeningnummer niet klopt.

Dit komt doordat het cijfer ‘5’ ontbreekt. In sommige gevallen wordt dit cijfer niet weergegeven als u uw factuur met het programma Acrobat Reader bekijkt of print. Mogelijk heeft u een oudere versie van dit programma op uw computer geïnstalleerd. Wij raden u aan om de nieuwste versie te downloaden. Dit is gratis.

Werkt dit niet of heeft u vragen over uw factuur? Neemt u dan telefonisch contact op met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 0900 0650.

Ik ga verhuizen naar het buitenland en ik blijf eigenaar van een woning. Kan ik het bedrag van mijn termijnfactuur wijzigen?

Dit is mogelijk. U kunt uw termijnfactuur aanpassen naar het leegstandtarief.

Het bedrag van uw termijnfactuur kunt u alleen wijzigen door contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 0900 0650. U kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.

Ik krijg nota's over de periode dat ik niet meer op het adres woonde, hoe kan dat?

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

 • U heeft in de afgelopen weken uw woning afgemeld. Het kan dan zijn dat de factuur de afmelding heeft gekruist. Let op: de laatste factuur die van ons ontvangt is de eindafrekening. Dit is de factuur waarop we uw verbruik verrekenen met de in rekening gebrachte termijnfacturen. Deze dient u wel te betalen.
 • Uw woning is nog niet afgemeld. In dat geval heeft u nog geen eindafrekening van ons ontvangen.

 Een afmelding kunt u eenvoudig doorgeven via onze website: Woning afmelden.

Kan ik alleen een periodeafrekening ontvangen? (1x per jaar betalen)

Dit is niet mogelijk. U kunt via acceptgirokaart of per automatische incasso betalen. Betaalt u via automatische incasso, dan kunt u kiezen voor 4 of 10 termijnen per jaar. Betaling via acceptgirokaart is alleen mogelijk in 4 termijnen per jaar.

Wilt u uw betaalmethode wijzigen? Dat kunt u eenvoudig regelen via Mijn Vitens.

Kan ik het bedrag van mijn termijnfactuur (online) wijzigen?

Uw termijnbedrag kunt u wijzigen via Termijnbedrag wijzigen.
Voor het wijzigen van het termijnbedrag kunt u ook contact met ons opnemen. Kijk op Contact voor de verschillende mogelijkheden.

Kan ik mijn openstaande facturen ook online zien?

Het is mogelijk uw openstaande facturen online te zien. Kijk hiervoor bij Mijn facturen.

Voor vragen over uw openstaande facturen kunt u bellen met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900 0650.

Precarioheffing

In ons gebied innen de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde precarioheffing bij Vitens. Vanaf 2017 komen daar Voorst en Wijk bij Duurstede bij. Precario is een belasting voor waterleidingen die door gemeentegrond lopen.

Deze belasting berekent Vitens door aan haar klanten in deze gemeenten. Hiermee voorkomen we dat klanten uit de rest van ons voorzieningsgebied moeten meebetalen aan een heffing van een gemeente waar zij niet woonachtig zijn.

Jaartarief precario:

            Tarief 2016
Gemeente
Excl. BTW
Incl. BTW
 Dronten                 
 € 15,18  € 16,09      
 Lelystad                 
 € 14,05 € 14,89
 Zeewolde              
 € 24,58  € 26,05    

          Tarief 2017
Gemeente
Excl. BTW
Incl. BTW
Dronten € 15,11 € 16,02
Lelystad € 14,04 € 14,88
Zeewolde € 24,26 € 25,72
Voorst € 113,07 € 119,85
Wijk bij Duurstede € 66,02 € 69,98

Wat is precario?

Gemeenten kunnen belasting heffen op het gebruik van de openbare ruimte door particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld voor terrassen en reclameborden. Een aantal gemeenten heft belasting op drinkwaterleidingen die in de straat of onder het trottoir liggen. Zij heft een bedrag per strekkende meter leiding in de gemeentegrond.

Hebt u vragen over de precarioheffing? Dan kunt u terecht bij uw gemeente.

Uw eindafrekening uitgelegd

Een eindafrekening krijgt u alleen als u verhuist en u zich afmeldt.

Op deze eindafrekening verrekenen wij het totaalbedrag van de in rekening gebrachte termijnfacturen met de totale kosten. U ziet zo in één oogopslag een overzicht van uw meterstanden, waterverbruik en de gemaakte kosten vanaf uw laatste periodeafrekening tot de datum van uw sleuteloverdracht.

Als u daarvoor nog geld moet bijbetalen wordt dit automatisch van uw rekening geïncasseerd, of u kunt dit met de aangehechte acceptgirokaart overmaken. Krijgt u geld van ons terug? Dan maken we dit automatisch over naar uw rekeningnummer (IBAN).

Uw periodeafrekening uitgelegd

U ontvangt uw periodeafrekening elk jaar in dezelfde maand. Welke maand dit is, is afhankelijk van het postcodegebied waar u woont.

De periodeafrekening toont in één oogopslag een overzicht van uw meterstanden, waterverbruik en de gemaakte kosten in deze periode. Tevens vindt u op deze factuur uw nieuwe termijnbedrag. Kijk voor een uitgebreide uitleg op het voorbeeld van een periodeafrekening (periodeafrekening, pdf-bestand, 3,27 MB. De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.)

Wilt u weten wanneer u uw periodeafrekening ontvangt? Kijk dan bij Contact voor de verschillende manieren om ons te benaderen.

Uw termijnfactuur uitgelegd

Wij berekenen het bedrag voor het water aan de hand van uw (verwachtte) jaarverbruik. Het kan zijn dat wij ook nog belastingen en/of heffingen in opdracht van uw gemeente bij u in rekening brengen. Is dit het geval, dan ziet u dit terug op de specificatie van uw termijnfactuur. Deze staat op uw periodeafrekening.

Op uw termijnfactuur kunnen de volgende kosten voorkomen:

 • Afvalstoffenheffing
 • BOL
 • BTW
 • Drinkwater
 • Precarioheffing
 • Rioolheffing
 • Vastrecht

Het vastrecht betaalt u voor het onderhoud van uw aansluiting. De hoogte hangt af van de capaciteit van uw watermeter. Een volledig overzicht van alle tarieven en voorwaarden van Vitens vind u op de pagina Tarieven en Voorwaarden.

De hoogte van bedragen voor Afvalstoffenheffing en Rioolheffing (per m³) wordt door de gemeente bepaald.

Als u per automatisch incasso betaald ontvangt u slechts één factuur per jaar, dit is uw periodeafrekening. Op uw bankafschriften wordt precies vermeld wat wij van uw rekening hebben geïncasseerd, wanneer dit is geweest en waarvoor deze incasso bestemd is.

Wijzigen termijnbedrag

U kunt dit bedrag online wijzigen via Termijnbedrag wijzigen.
Voor het wijzigen van het termijnbedrag kunt u ook contact met ons opnemen. Kijk op Contact voor de verschillende mogelijkheden.

Waarom heb ik een AcceptEmail ontvangen

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro waarmee u uw factuur bij Vitens direct kunt betalen. De betaling van een AcceptEmail vindt plaats via iDeal, een veel gebruikte, gemakkelijke en veilige betaalmethode op internet. In Nederland is betalen via iDeal bij de meeste banken mogelijk. De betaling gaat via de bank en de rekening die u zelf hebt gekozen.

Kijk naar onderstaande video voor meer uitleg over deze handmatige betaling.


Hoe herkent u een veilige AcceptEmail van Vitens?

Het logo van Vitens en AcceptEmail zijn duidelijk zichtbaar bovenaan de e-mail:


AcceptEmail

De AcceptEmail die Vitens verstuurt, bevat informatie die alleen bekend is bij Vitens en bij u als klant, zoals bijvoorbeeld uw klantnummer. AcceptEmail is geen directe link naar iDeal; u komt eerst op de internetpagina van AcceptEmail en pas daarna op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDeal.

Het bovenste deel van de e-mail en het bovenste deel van de website bevat dezelfde tekst

De internetpagina is altijd https://transaction.acceptemail.com (controleer de ‘s’ in ‘https’)

Meer informatie kunt u vinden op acceptemail.com/nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.