Zonnig weer, wijs met water

Het is zomer. Tijd om lekker te genieten; thuis of op vakantie. Maar als het kwik stijgt, neemt ons drinkwaterverbruik ook toe. Dat hoeft niet, want lekker genieten van zomerse temperaturen en wijs omgaan met drinkwater gaan heel goed samen. Zeker wanneer we het met z'n allen doen. Doe je mee? 

#wijsonderdedouche

Een minuutje korter douchen scheelt al snel 8 liter drinkwater. Andere waterverslinders in huis zijn de wc en apparaten zoals de wasmachine en vaatwasser. Ontdek hoe je op eenvoudige manier liters water bespaart en wijs met drinkwater omgaat in huis. 

lees meer

#wijsinjezwembad

Op zonnige dagen spelen kinderen natuurlijk het liefst met water in de tuin. Maar hoe doe je dat watervriendelijk & leuk?

lees meer

#wijsinjetuin

De zon schijnt weer volop en de bloemen zijn weer zichtbaar; het is tijd voor de lente! Maak je tuin of balkon helemaal op orde met deze 10 handige én watervriendelijke tuintips. 

lees meer

#ditwiljeweten

Wil je weten hoe het zit met droogte, warmte en drinkwatertekorten? We vertellen er graag meer over.

lees meer

Veelgestelde vragen
Waarom zorgt Vitens niet voor meer capaciteit in de zomer?

Vitens heeft van de provincies vergunningen gekregen voor het oppompen van een jaarlijkse hoeveelheid grondwater. Als Vitens meer grondwater zou gaan oppompen dan de vergunning toestaat, dan heeft dat gevolgen voor de natuur. Het vergroten van de capaciteit van het drinkwatersysteem is om die reden geen duurzame oplossing. Samen met provincies, waterschappen en andere drinkwaterbedrijven werken we aan een nieuw duurzaam watersysteem voor de toekomst waarbij we het zoete water beter kunnen vasthouden en benutten. En we vragen onze klanten om verstandig en duurzaam met drinkwater om te gaan.

Lees meer: Drie redenen waarom Vitens niet zomaar voor een grotere voorraad drinkwater kan zorgen

Waarom moet ik duurzaam met drinkwater omgaan?
De vraag naar drinkwater stijgt. De bevolking groeit en we verbruiken steeds meer drinkwater. Gemiddeld 120 liter per persoon per dag. Vitens wil niet jaarlijks meer grondwater gaan oppompen om aan de groeiende vraag te voldoen. Samen met provincies en waterschappen streven we naar een goede balans en hebben we een focus op duurzaamheid. We vragen daarom aan iedereen om duurzaam om te gaan met drinkwater. Bijvoorbeeld door een minuutje of twee korter te douchen, of een regenton in de tuin te zetten om de planten water te geven.
Waarom spoelen we de wc door met zuiver drinkwater? Dat kan toch anders?

Voor het doorspoelen van de wc is niet per se zuiver drinkwater nodig. Bij sommige nieuwbouwwijken wordt er al nagedacht over systemen om de wc door te spoelen met regenwater of douchewater. Dergelijke innovaties kunnen voor de toekomst veel besparing gaan opleveren en juichen we toe. Voor nu is de oproep om vooral de spaarknop te gebruiken bij een kleine boodschap: dat scheelt gemiddeld 3 liter per keer.

Doet Vitens ook iets om grote bedrijven duurzaam met water te laten omgaan. Dat levert toch veel meer op?
80% van al het drinkwater dat Vitens dagelijks levert wordt door huishoudens gebruikt en 20% door bedrijven. Het is daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven alert zijn op overmatig waterverbruik. Bedrijven die veel water gebruiken voor hun productieproces werken vaak al aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Duurzaam omgaan met drinkwater geldt dus zowel voor consumenten als voor bedrijven.
Is er in de zomer minder water omdat het dan droog is?
Als de temperatuur in Nederland stijgt dan stijgt ook het waterverbruik. Dat komt omdat we op warme dagen extra douchen, de tuin massaal gaan sproeien en zwembadjes voor de kinderen vullen. Er is dan niet minder water, maar we verbruiken allemaal vele tientallen liters per dag extra. Normaal is het gemiddeld 120 liter per persoon per dag, maar in de zomer loopt dat op warme dagen soms op tot 150 liter. Op zulke warme dagen moet Vitens soms miljoenen liters extra water leveren. Dat merken mensen omdat er dan een kleinere straal uit de kraan komt. Dus ook op warme dagen is het belangrijk om duurzaam met drinkwater om te gaan.
Er is toch genoeg water overal? Hoezo moeten we er duurzaam mee omgaan?

Vitens pompt grondwater op uit de bodem en maakt daar drinkwater van. Maar dat betekent niet dat we ongelimiteerd meer grondwater uit de bodem willen halen omdat er steeds meer vraag naar is. Want dan zakt het grondwaterpeil, zeker als er niet voldoende regen valt om dat grondwater weer aan te vullen. 

De natuur drinkt uit hetzelfde vaatje onder de grond en heeft last van weinig regen én het lage grondwaterpeil. En voor boeren kan op sommige plekken een sproeiverbod gaan gelden. Je kunt de natuur en de boeren een beetje helpen door verstandig en duurzaam met drinkwater om te springen.

Wat levert duurzaam omgaan met drinkwater mij financieel op?
Drinkwater is goedkoop. Vitens vindt dat dit ook zo moet blijven, omdat het een dagelijkse levensbehoefte is. De keerzijde daarvan is dat het maar weinig oplevert in je portemonnee als je gaat besparen.

Reken maar mee:

120 liter water per persoon per dag x 365 dagen = 43.800 liter per jaar X 0,001 cent per liter = Euro 43,80 per persoon per jaar. Stel je bespaart 10% dan is dat Euro 4,38 per persoon. Deze bedragen zijn exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en btw.

Daar staat tegenover dat als we geen water besparen en de vraag naar drinkwater sterk blijft toenemen, de kans toeneemt dat de prijs van drinkwater gaat stijgen. Korter douchen levert wel op een andere manier voordeel op voor je portemonnee, omdat je dan ook minder energie verbruikt.
Je ziet monteurs van Vitens soms grote hoeveelheden water op straat laten stromen. Is dat dan geen waterverspilling?
Vitens heeft ongeveer 50.000 km aan waterleidingen in de bodem liggen. Dit drinkwaterleidingnet onderhouden we goed. Soms is het nodig de leidingen schoon te spoelen met ons eigen drinkwater. Onze monteurs noemen dat spuien. Dat ziet er misschien uit als waterverspilling, maar dat is het zeker niet. Het is een noodzakelijke maatregel om 100% betrouwbaar en zuiver drinkwater te blijven garanderen.
Waarom promoten jullie wel het drinken van kraanwater?
We staan er eigenlijk nooit bij stil, maar je gebruikt gemiddeld per dag gemiddeld maar liefst 120 liter drinkwater. Slechts een paar liter drinken we op, de rest verdwijnt in het afvoerputje. Dus je kunt met een gerust hart zoveel drinken als je wilt. Bij duurzaam watergebruik gaat het vooral om de grote hoeveelheden water die het gemiddeld kost om te douchen (70 liter), sproeien (100 liter voor 15 minuten) en de wc door te trekken (8 liter per keer). Als we ons daar bewust van zijn en overmatig waterverbruik voorkomen, dan maakt dat een groot verschil.
Kan drinkwater opraken?

Vitens maakt drinkwater van grondwater en vult daar iedere dag grote waterreservoirs mee. Deze dagvoorraad is voldoende voor normaal dagelijks gebruik. Maar deze dagvoorraad is niet berekend op extreme pieken die voorkomen als iedereen tegelijk en langdurig hele grote hoeveelheden water gebruikt. Dan raken de reservoirs leeg en kan het zijn dat er minder water uit de kraan komt. De dagelijkse voorraad water kan in de zomer dus opraken.

Wat doet Vitens eigenlijk zelf op het gebied van duurzaam watergebruik?

Op onze eigen kantoren en in het drinkwaterproductieproces zijn we alert op iedere liter drinkwater. Daarnaast investeert Vitens veel in innovatieve technieken waardoor het proces van oppompen, zuiveren en distribueren van water zo zuinig en efficiënt mogelijk verloopt. Het opsporen van lekken in de eigen leidingen hoort daar ook bij. En bovendien letten we op energie en het hergebruik van reststoffen.

Lees meer: Het drinkwaterverbruik neemt toe, wat doet Vitens?