Agrarisch

Veehouders

Is uw drinkwater van goede kwaliteit? Een belangrijke vraag wanneer u veehouder bent. U weet natuurlijk dat een melkkoe zo’n 45 liter water nodig heeft voor 10 liter melk. Slecht water zal de kwaliteit en hoeveelheid melk negatief beïnvloeden.

Goed drinkwater is dus een essentieel onderdeel van gezonde voeding. Een koe vreet namelijk minder als zij geen, een matige of slechte kwaliteit water tot haar beschikking heeft. Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende water drinkt, moet het water smakelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit zijn.

Oppervlaktewater scoort bijna nooit hoog op geschiktheid als rundveedrinkwater. Toch blijkt dat veel koeien nog steeds uit sloten of direct via weidepompen drinken. Specialisten benadrukken dat het belangrijk is na te gaan of er verhoogde risico’s bestaan bij het gebruik van slootwater. Het advies van ons is dan ook  is dan ook om regelmatig de kwaliteit van het water te controleren. “Dit kan bijvoorbeeld door middel van onze diverse controle pakketten zoals de Drinkbakcheck, maar ook met uitgebreid onderzoek op geschiktheid als vee drinkwater. Als uit het wateronderzoek blijkt dat het water minder geschikt, of ongeschikt is als veedrinkwater, adviseren wij om zo mogelijk over te schakelen naar bron- of leidingwater als drinkwater voor de koeien”.

Ook voor pluimvee en varkens is goed drinkwater belangrijk. De temperatuur in de stallen kan oplopen tot 25 graden. Onbeschermd drinkwater kan dan leiden tot maag- en darminfecties. Verder kunnen slechte drinknippels zorgen voor watervermorsing, waardoor uw dieren langzamer groeien en de mestafzetkosten stijgen.

Wij adviseren samen met onze partners veehouders over leidingdiameters, spoelmogelijkheden en waterkwaliteit. Daarbij kijken we naar de hardheid en zuurgraad van het water, en meten we welke voedingstoffen dat bevat.

Pakketten wateronderzoek vee

Veedrinkwater chemisch onderzoek

Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat en hardheid.

 

Veedrinkwater geschiktheid incl. visuele- en geurbeoordeling

Chemisch onderzoek: organoleptisch onderzoek, pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium,

chloride, sulfaat en hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.

 

Veedrinkwater bacteriologisch onderzoek

Bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.

 

Veedrinkwater KKM/Foqus

Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en

bacteriologisch onderzoek: totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en E-coli/100 mL).

 

Veedrinkwater Drinkbakcheck

Chemisch onderzoek: ammonium, nitriet, natrium, ijzer, mangaan, hardheid en bacteriologisch onderzoek:

totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC.

 

Veedrinkwater microbiologisch en chemisch onderzoek (IKB Kip)

Chemisch onderzoek: pH, nitriet, ijzer, mangaan, hardheid en microbiologisch onderzoek: totaal aeroob

kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en schimmels en gisten.

 

Veedrinkwater microbiologisch (IKB Kip/Varken van Morgen)

microbiologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en schimmels en gisten.

 

Veedrinkwater IKB Varken

Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en

bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL.

 

Veedrinkwater bacteriologisch en chemisch onderzoek

Chemisch onderzoek: pH, nitriet, ijzer, mangaan en hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob

kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.

 

Veedrinkwater zware metalen

Chemisch onderzoek: arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood en zink

 

Tuinder

Of u nu veehouder, akkerbouwer of tuinder bent,
Vitens Solutions is úw partner voor praktisch wateronderzoek!

Tuin- en Akkerbouw

Natuurlijk is goed drinkwater ook voor tuin- en akkerbouwers van belang. De kwaliteit en gezondheid van uw gewassen is grotendeels afhankelijk van het water: daaruit halen de planten hun voedingsstoffen. Uw moet er dus zeker van zijn dat uw drinkwater voldoende koper, ijzer, zink en mangaan bevat. Ook omdat daaraan wettelijke eisen verbonden zijn. Onze partners kunnen u daarbij helpen.

Voor de glastuinbouw is in het ‘Hoofdlijnenakkoord zuivering glastuinbouw’ de afspraak opgenomen dat per 1 januari 2018 dat het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater indien voor het spoelen van het filter drainwater of bemest gietwater wordt gebruikt, voorafgaand aan lozing op het oppervlaktewater of vuilwaterriool gezuiverd moet worden, waarbij ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. Vitens lab kan voor u de noodzakelijke controle uitvoeren of de pesticiden voldoende uit het afvalwater zijn verwijderd.

Hebt u een eigen bron?

Het is belangrijk het water regelmatig te testen. Voor een goede bronwaterkwaliteit is een maandelijkse geur- kleur- en smaakcontrole onmisbaar. Wij kunnen u daarbij helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement