Diensten

Voor onze klanten verzorgen wij vanuit ons eigen waterlab praktisch wateronderzoek. Dit doen we in Nederland, maar ook voor klanten in het buitenland. Wij zijn expert op het gebied van drinkwater, industriewater en afvalwater. Wij helpen u bij het hele proces. Door de week én in de weekenden.

Hieronder vindt u onze belangrijkste diensten. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Loodtest drinkwater

Loden leidingen in huis vormen een risico voor de gezondheid. Daarom zijn ze vanaf 1960 verboden. Is uw huis voor 1960 gebouwd en weet u niet of u loden leidingen hebt, dan helpen wij u graag. Vitens Solutions doet betrouwbaar lood-onderzoek voor u. Zo komt u er snel achter of er thuis lood in uw water zit.

Lees meer over ons loodonderzoek

Wateronderzoek

Mensen vertrouwen er blindelings op dat het water uit de kraan schoon en veilig is. Aan de kwaliteit van drinkwater worden zeer strenge eisen gesteld. Vaak geldt dit ook voor proceswater. Daarom is wateronderzoek van groot belang. Vitens Solutions helpt u hierbij.

Lees meer over ons wateronderzoek

Legionella sneltest

Extreme haast? Wij onderzoeken uw drink-, zwem- of proceswater op legionella. Binnen 24 uur vertellen we u of er een levende variant van de gevaarlijke Legionella Pneumophila aanwezig is. Binnen no-time heeft u uitsluitsel en kunt u snel actie ondernemen.

Lees meer over onze Legionella sneltest

Eigen winning

Water uit eigen winningen moet aan de strenge drinkwaterwet voldoen. Hierin vinden regelmatig aanscherpingen plaats. Vanuit de drinkwaterwet wordt een meetprogramma geëist en heeft u een meldingsplicht in geval van overschrijding. Vitens Solutions controleert gratis of uw meetprogramma voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen wij uw meetprogramma van A tot Z zodat u aan alle wettelijke eisen voldoet.

Lees hoe wij uw meetprogramma van A tot Z controleren

Medicijnen in grondwater

Steeds meer spoortjes van medicijnen en andere farmaceutische stoffen duiken op in ons grondwater. Dat is een probleem. Daarom hebben wij een analysemethode ontwikkeld waarmee wij d.m.v. vloeistofchromatografie ongeveer 100 farmaceutische componenten of metabolieten detecteren in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

Lees meer over ons uitgebreide analysepakket

Retentietest

Ons laboratorium is gespecialiseerd in het meten en vaststellen van de microbiologische reductie van virussen en bacteriën in (water)filters. Vooral voor verschillende producenten van filters, waaronder ultrafiltratiemembranen, nanofiltratiemembranen en filters op basis van chemische desinfectie voeren we testen uit. Maar ook in hoeverre een filter in een douchekop de legionellabacterie kan reduceren. Internationaal heeft ons lab een koppositie op het gebied van de retentietest.

Ook uw waterfilters laten testen?

Grondwatermeetnetten

Wij bieden u V-net, een dienst waarmee we grondwaterstanden door middel van peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers voor u nauwlettend in de gaten houden. Binnen ons V-net zijn 5.000 peilbuizen in de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland aangesloten.

Wij adviseren u graag over de meetstrategie, controle van het meetnet ontwerp, inrichting van uw meetnet, onderhoud en beheer en het uitlezen van de peildata.

Lees meer over grondwatermeetnetten

Klachten en verbetervoorstellen

Heeft u een klacht of een verbetervoorstel? Neem dan contact op met relatiebeheer@vitens.nl. Op verzoek sturen we u de procedure toe.

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement