Drinkwateronderzoek

Schoon drinkwater is de hoeksteen van een gezonde en florerende samenleving. Nederlanders vertrouwen er dan ook op dat hun drinkwater veilig is. Het mag dus niet teveel schadelijke stoffen of micro-organismen bevatten. In Nederland zijn de kwaliteitseisen voor kraanwater erg streng en vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Drinkwatermaatschappijen in Nederland controleren de kwaliteit van kraanwater dus heel goed. De drinkwaterkwaliteit in Nederland is dan ook erg hoog: een luxe.

Niet alleen drinkwaterbedrijven moeten drinkwater controleren. Om onze hoge standaard vast te houden in Nederland, moet drinkwater in een aantal situaties periodiek gecontroleerd worden. Dit is in de wet vastgelegd. Dit geldt in de volgende gevallen:

  • Ontharding van drinkwater in eigen beheer wanneer dit je ter beschikking stelt aan derden.
  • Overige behandeling van drinkwater bij beschikking stellen aan derden.
  • Wanneer een drinkwaterreservoir(reinwaterkelder) deel uitmaakt van je drinkwaterinstallatie moet het water eenmaal per jaar onderzocht worden op; koloniegetal 22 °C, coli 37, E-coli en Aeromonas;
  • Bij afname van > 100 m³ drinkwater per dag. Dit betreft grote bedrijfsterreinen, recreatieparken, grote ziekenhuizen, etc.
  • Wanneer een alternatieve techniek voor legionellapreventie wordt toegepast.
  • Bij een eigen winning van grondwater
  • Bij een eigen winning van oppervlaktewater

Ook in vele andere situaties kan het nuttig of zelfs verplicht zijn het water periodiek te laten controleren. Bijvoorbeeld wanneer het drinkwater een afwijkende geur, kleur of smaak heeft.

Vtens Solutions heeft vrijwel voor elke waterbehandeling, type beheer en voorkomende klachten analysepakketten samengesteld. Door een analyse kunnen wij testen of het water geschikt is voor de door u gevraagde toepassing. Zo zorgt u ervoor dat uw water altijd veilig is. Meer weten? Neem contact met ons op

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement