Eigen waterwinning

Bent u in het bezit van uw eigen winning? Dan is het belangrijk dat uw water betrouwbaar en gezond is. Stelt u het water ook beschikbaar aan derden? Of komt het water (tijdens verwerking) in aanraking met voedingsmiddelen? Dan moet het voldoen aan de normen en regels van de Drinkwaterwet.

Vitens Solutions controleert gratis of uw meetprogramma voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen wij uw meetprogramma met bijbehorende monsterneming, analyse en rapportage van A tot Z. Zo voldoet u aan alle wettelijke eisen. Binnen de voedselindustrie zijn vaak aanvullende eisen waar uw winning aan moet voldoen. Bijvoorbeeld de kwaliteitseisen volgens FDA/ NVWA/ Voedselveiligheid en Export van producten. Ook daarmee kan Vitens Solutions u van dienst zijn.

Uw verplichtingen als eigenaar van een eigen waterwinning

Op 1 juli 2011 is de meest recente Drinkwaterwet in werking gestreden. Deze regelgeving vervangt de oude Waterleidingwet. Voor een eigen waterwinning zijn er bij ingang van deze wet een aantal zaken veranderd:

  • U bent verplicht een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Dit meetprogramma moet zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  • Heeft u een overschrijding van de drinkwaternormen? Dan moet u dit direct melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. U moet herstelmaatregelen nemen en gebruikers informeren.

Ons meetprogramma voldoet áltijd aan de wettelijke eisen

Vitens Solutions biedt u een volledige meetprogramma conform de wet en regelgeving. We analyseren uw eigen winning/bron maandelijks volgens het meest recente meetprogramma. In een rapport geven we weer in hoeverre u voldoet aan de wettelijke eisen. Indien gewenst adviseren wij u over de uitkomsten. Daarnaast kunnen we u ook helpen om samen te kijken hoe we u waterpakket volgens de nationale én internationale wetgevingen kunnen vormgeven. Vitens Solutions adviseert al een aantal grote multinationals welke aan diverse eisen moeten voldoen.

Overstapservice

Overstappen is zo geregeld met onze overstapservice. Uw onderzoeken gaan gewoon door. Wij gaan exact voor u na in welke bemonsteringsperiode u zit van het meetprogramma. Vanuit hier vervolgen wij het onderzoek. Wilt u meer weten of wilt u direct overstappen? Neem contact met ons op!

Professioneel wateronderzoek

Om te controleren of uw bronwater voldoet aan de drinkwaterwet voeren wij een geaccrediteerd wateronderzoek voor u uit.

Bemonsteren

Het geaccrediteerd bemonsteren van eigen bronnen vereist de benodigde expertise. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de methode geschikt is om lucht (zuurstof) inslag te voorkomen. Doordat de bronnen vaak een anaerobe eigenschap hebben, kan er bij zuurstofinslag een chemische omzetting plaatsvinden. Vitens laboratorium heeft jarenlange ervaring met het bemonsteren van bronnen. We beschikken over ruime kennis van verschillende methoden en hebben de benodigde materialen in huis. Dit leidt tot betrouwbare en representatieve resultaten. Wij voeren opdrachten snel uit met een minimum aan begeleiding ter plaatse.

Vitens Laboratorium

Het Vitens laboratorium (L043) is het grootste en meest geavanceerde drinkwaterlaboratorium van Europa. Wij zijn in staat grote hoeveelheden watermonsters te verwerken en te analyseren conform de vereiste methodes en noodzakelijke accreditatie. Door onze geautomatiseerde methodes realiseren we niet alleen een hoge nauwkeurigheid maar ook een lage prijs en snelle doorlooptijd.

Wilt u meer weten over het aanleggen van een eigen waterwinning? Of wilt u gebruik maken van ons meetprogramma? Neem contact met ons op, wij informeren u graag.

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement