Grondwater meten

Vitens heeft meer dan 50 jaar ervaring met het meten van grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit. De kennis en expertise die Vitens hiermee heeft opgedaan is onder de naam V-net als dienst beschikbaar voor provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, brouwerijen en industrie met eigen winningen.

V-net

Door de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken en de Kaderrichtlijn Water, is het monitoren van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit steeds belangrijker. V-net is een dienst waarmee we grondwater nauwlettend voor u in de gaten houden. Dit doen we door middel van peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers. De drukopmeters meten met een vooraf ingesteld tijdsinterval de grondwaterstand en slaan deze op. Een aantal keer per jaar neemt een van onze veldmedewerkers de data op, om deze vervolgens te valideren. Indien gewenst is uitlezing op afstand ook mogelijk.

Op deze manier beheren we al vele jaren op betrouwbare wijze grondwaterstanden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor derden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om effecten van ruimtelijke ingrepen op de omgeving voor u in beeld te brengen. We beheren meer dan 5.000 peilbuizen in de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland.

Hoge kwaliteit

V-net is een service met een doordacht monitoringsproces. De V-net dienst is ontwikkeld door deskundigen van Vitens en aangepast op basis van jarenlange praktijkervaring. Hierdoor biedt V-net een uitstekende kwaliteit en hoge betrouwbaarheid.

De diensten van V-net

  • Advisering over de meetstrategie.
  • Controle van het meetnetontwerp.
  • Inrichting van uw meetnet.
  • Onderhoud en beheer van uw meetnet.
  • Peildata uitlezen en valideren.
  • Meetdata ontsluiten via TNO of website.
  • Datapresentatie en rapportage.
  • Meetnetoptimalisatie.
  • Bemonstering en analyse peilbuizen.

Onze medewerkers denken graag met u mee over oplossingen op maat. Bijvoorbeeld voor een specifieke omgeving of een specifiek probleem.

Bemonstering en analyse van waarnemingsfilters

Waarnemingsfilters worden gebruikt om de samenstelling van toestromend water te monitoren. Deze filters zijn op relevante locaties op verschillende diepte geplaatst. Vitens bemonstert niet alleen haar bronnen voor drinkwaterproductie, maar ook waarnemingsfilters in de omgeving. Doordat de waarnemingsfilters verschillende diameters hebben en de waterstanden per locatie verschillen, zijn hiervoor diverse pomptechnieken vereist. Onze veldmedewerkers beschikken over alle relevante apparatuur om dit zelfstandig uit te voeren.

Om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de monsters representatief is voor het watervoerend pakket, is het belangrijk dat er volgens de juiste methode afgepompt en bemonsterd wordt. Vitens heeft alle expertise en noodzakelijke ervaring in huis om u efficiënt en kosten effectief te ontzorgen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Openbare datapresentatie

Vitens heeft verschillende mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van uw meetdata. Dit kan bijvoorbeeld via BRO, maar ook via een eigen webportal. Hier worden de meetgegevens per locatie gevisualiseerd. U kunt de gegevens hier ook downloaden.

Bent u benieuwd wat V-net voor uw organisatie kan betekenen? Wilt u advies of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op.

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement