Legionella-onderzoek

Heeft u een zwembad of een hotel? Of bent u een prioritaire instelling: een ziekenhuis bijvoorbeeld? Dan moet u aan veel wettelijke eisen voldoen. Vooral op het gebied van Legionellapreventie zijn de regels streng. Wij ontzorgen u graag!

We bieden zowel een Legionella-onderzoek als de Legionella Sneltest.

Urgentie Legionella

De Legionellabacterie is een gevaarlijke bacterie die kan voorkomen in douches of sproeisystemen. Deze bacterie houdt van stilstaand warm water. Wanneer u de bacterie inademt kan hij uw longen aantasten. Longklachten treden op of in het ergste geval kunt u eraan overlijden. De bekendste uitbraak in Nederland was in 1999 tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Honderden mensen raakten ernstig ziek en tientallen mensen zijn overleden.

Verplichte Legionella-preventie

Iedereen die een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, is verplicht om preventief te controleren op Legionella. Op plekken waar het risico groter is, is de controle ook strenger. Risicolocaties (prioritaire instellingen) zijn plaatsen waar veel mensen komen of mensen met minder weerstand, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Legionella-preventie bij de tandarts

Bent u tandarts of mondhygiënist? Dan heeft u de zorgplicht om schoon drinkwater te leveren. U bent verplicht om u te houden aan de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-richtlijn.

Juist in een tandheelkundige praktijk maakt de Legionellabacterie een kans. Wanneer het water langer stilstaat in de leidingen kan er biofilm ontstaan. De biofilm aan de binnenkant van de leidingen kan een voedingsbodem zijn voor de Legionellabacterie.

Kunststofleidingen (vaak gebruikt bij tandartsen) zijn gevoeliger voor biofilmvorming dan koper.

Bij het gebruik van de behandelunit komen hele fijne druppels water (aerosolen) vrij, die kunnen worden ingeademd waardoor een mogelijke infectie met de Legionella-bacterie kan optreden.

Vitens als kennisbron op het gebied van Legionella

Wij zijn een kennisbron op het gebied van Legionella-onderzoek. Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject. Ons laboratorium is een van de meest moderne en geautomatiseerde laboratoria van Europa. We kunnen grote hoeveelheden (Legionella)monsters verwerken en analyseren.

Samenwerking met goede partners

We werken samen met gerenommeerde partners. Onze verantwoordelijkheid is het onderzoeken van de watermonsters. Onze partners doen meestal de monstername en het adviesgedeelte. Beheersplannen en risicoanalyses stellen zij vaak op.

Uitslag binnen 8 dagen

In ons geavanceerde en voor een groot deel geautomatiseerde lab kunnen wij extra snel testen. Een regulier Legionella-onderzoek waarbij de Legionella op kweek wordt gezet duurt bij de meeste laboratoria 12 dagen. Wij kunnen u na 8 dagen al voorzien van een geaccrediteerd (L043) resultaat. Waarom wij sneller zijn dan de meeste laboratoria? Nadat de bacterie op kweek heeft gestaan, bevestigen wij de aanwezigheid van Legionella met DNA technieken. Binnen één dag hebben we hiervan de uitslag.

Beste voedingsbodems

Uit ringonderzoeken blijkt dat de voedingsbodems van Vitens bijzonder goed presteren. Daar zijn we uiteraard trots op! Regelmatig blijkt dat wij vaker Legionellabacteriën kunnen aantonen dan andere laboratoria.

Snel resultaat nodig: de Legionella Sneltest

Bij acuut gevaar is het belangrijk dat er snel een uitslag is. Wij hebben een test ontwikkeld die binnen 24 uur vaststelt of water is besmet met de Legionellabacterie: de Legionella Sneltest.

Geaccrediteerd

Het Vitens Legionella kweekonderzoek is geaccrediteerd (L043) door de Raad voor Accreditatie (RvA). We hebben dit keurmerk ontvangen van de hoogste instantie op dit gebied in Nederland. Dit keurmerk stelt hoge eisen aan ons lab. Door te voldoen aan deze strenge eisen kunt u erop vertrouwen dat uw watermonsters uiterst nauwkeurig worden getest.

Interesse?

Meer informatie over Legionella preventie of Legionella (snel)testen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag!

 

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement