Wateronderzoek

Het Vitens laboratorium onderzoekt welke waterverontreinigingen voorkomen, en welke gevolgen dit heeft voor de waterkwaliteit. Vitens Solutions biedt, vanuit het ministerieel erkende Vitens Laboratorium, alle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water. Wij helpen u van monsterneming tot wateranalyse (inclusief rapportage en advies).

Vitens Laboratorium is gespecialiseerd in de monstername en analyse van allerlei soorten water. De werkprocessen binnen worden uitgevoerd volgens de ISO 17025 norm en zijn door de RvA geaccrediteerd onder nummer L043. Onze gekwalificeerde en ervaren monsternemers werken in heel Nederland. De uitvoering is altijd conform de geldende normen. In onze rapportage ziet u in één oogopslag wat goed is en wat niet. En is er iets niet duidelijk dan staat ons team Relatiebeheer voor u klaar.

Ook als u de watermonsters zelf neemt, kunt u deze afgeven op één van onze steunpunten in Nederland. Wateronderzoek door Vitens Solutions: betrouwbaar, snel, betaalbaar.

Vitens Solutions doet wateronderzoek op alle vlakken:

Microbiologisch

Het laboratorium doet onderzoek naar mogelijk ziekteverwekkende bacteriën. Naast het klassieke microbiologische onderzoek op E.coli en andere relevante micro-organismen doen we veel onderzoek naar Legionella.

Anorganische chemie

In ons laboratorium onderzoeken we drinkwater ook op onder andere troebelheid, zuurgraad, kleur, hardheid en de aanwezigheid van nitriet, nitraat en chloride. Een speciale robot doet hierbij het grootste deel van het werk. Met behulp van ICP-MS worden metalen zoals ijzer, natrium, kalium en lood in het water gemeten. Door de hoge mate van automatisering gaat alles in één keer goed en snel.

Organische chemie

We gebruiken speciale meettechnieken zoals GC-MS en LC-MS-MS om het water te onderzoeken op bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Met deze gevoelige technieken kunnen we zeer lage concentraties in het water opsporen. Het laboratorium draagt er voortdurend zorg voor dat de modernste en meest betrouwbare meettechnieken voor het routineonderzoek beschikbaar zijn.

Van A tot Z ontzorgd

Is er iets mis met de kwaliteit van het water dan kan Vitens laboratorium of één van onze partners u verder helpen door o.a. advies, brononderzoek, een installatieaanpassing of een reiniging uitvoeren.

Interesse? Meer informatie over wateronderzoek? Neem dan contact met ons op.

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement