Industrie

Ketelwater

In bijna elke industrie wordt hoog- of laagwaardige stoom gebruikt. De kwaliteit van ketelvoedingwater is van cruciaal belang. Bij hoge druk en temperatuur kan licht onzuiver ketelwater al grote gevolgen hebben. Zoutneerslag is een veelvoorkomend probleem dat leidt tot energieverspilling en een kortere levensduur van uw systeem. Onze partners kunnen u helpen bij het optimaliseren van voedingswater, stoomkwaliteit en ketelwater.

Koelwater

Het monitoren van de kwaliteit van koelwater is van groot belang: of u nu gebruik maakt van oppervlaktewater, grondwater of  leidingwater. Na verloop van tijd kan er afzetting, corrosie of microbiologische vervuiling optreden. Dit kan leiden tot verstoppingen en lekkages in leidingen en warmtewisselaars. Uiteindelijk vertaalt zich dit in hogere onderhoudskosten, hogere milieubelasting en gezondheidsrisico's (bijv. legionella).

Vitens Solutions en haar partners beschikken over uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van koelwater systemen, koelwaterbehandeling en analyses.

Gesloten systemen

Wanneer de waterkwaliteit in gesloten systemen (zoals c.v.-water of gekoeld water)  onvoldoende is, kan dat leiden tot schade aan het systeem. Vooral wanneer er werkzaamheden aan het systeem zijn uitgevoerd kan de kwaliteit achteruitgaan.

Om schade te voorkomen is het belangrijk de watersamenstelling regelmatig te controleren. Het Vitens Laboratorium heeft hiervoor alle mogelijkheden.

Afvalwater

Onderzoek van afvalwater is nodig in het kader van de Waterwet en ten behoeve van lozingsvergunningen. Vitens Solutions voert samen met Mérieux NutriSciences dit afvalwateronderzoek uit.

Op het gebied van afvalwater biedt Vitens Solutions samen met haar partners een pakket aan dat voorziet in een complete oplossing voor het verkrijgen van lozingsvergunningen en het vaststellen van de vervuilingswaarde van het geloosde water.

Meer weten? Neem contact met ons op!

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement